Den fulde tekst
L 89
Forslag til lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen m.v.).
Af justitsministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 2/12 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 2/12 10 Tillæg A
1.beh 16/12 10 FF
Betænkning 17/5 11 Tillæg B
2.beh 24/5 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 24/5 11 Tillæg H
3.beh 30/5 11 FF
Lovf som vedt 30/5 11 Tillæg C
Lov nr 609 af 14. juni 2011
Ordførere: (1.beh) Peter Madsen (V), Thomas Jensen (S), Anita Knakkergaard (DF), Peter Westermann (SF), Jørgen Poulsen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Boligudvalget(BOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører en revision af huseftersynsordningen, så den hidtidige ordning også fremover sikrer forbrugere en høj og tidssvarende beskyttelse i forbindelse med aftaler om køb af bolig. Erfaringer med ordningen tydede på, at den ikke fuldt ud imødekom de forventninger, som forbrugerne havde til ordningen.
Som led i en udbygning af ordningen skal en potentiel køber have flere oplysninger om den konkrete ejendom, som den pågældende overvejer at købe. Ud over tilstandsrapporten skal køberen have modtaget en elinstallationsrapport fra sælgeren. Dermed skal køberen ikke kunne påberåbe sig forhold ved bygningens elinstallationer eller vvs-installationer over for sælgeren.
Derudover skal en række ændringer af ejerskifteforsikringens vilkår og omfang af dækning sikre en bedre forsikringsdækning for køber.
Lovforslaget byggede på anbefalingerne i betænkning nr. 1520/2010 om huseftersynsordningen, som Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen afgav i juni 2010.
Loven træder i kraft den 1. januar 2012.
Afstemning:
Vedtaget
107 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget