Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2011 af beløb i henhold til repatrieringsloven og Kosovonødloven

I medfør af § 14 i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 6. april 2010, og § 4, stk. 1, i lov nr. 427 af 31. maj 2000 om ophævelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven) og lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af Kosovonødloven), jf. § 15, stk. 5, og § 17, stk. 4, i lov nr. 251 af 28. april 1999 om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven), fastsættes:

§ 1. For udlændinge, som modtager støtte efter repatrieringsloven, gælder følgende med virkning for beløb, der udbetales i perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2011:

1) Det i § 7, stk. 2, nr. 3, nævnte beløb udgør 13.872 kr.

2) De i § 7, stk. 2, nr. 4, nævnte beløb udgør henholdsvis 119.815 kr. og 36.541 kr.

3) De i § 7, stk. 2, nr. 5, nævnte beløb udgør henholdsvis 13.872 kr. og 17.915 kr.

4) Det i § 7, stk. 2, nr. 8, nævnte beløb udgør 5.854 kr.

5) De i § 7, stk. 3, nævnte beløb udgør henholdsvis 17.915 kr. og 5.971 kr.

6) Det i § 7, stk. 4, nævnte beløb udgør 5.971 kr.

§ 2. For udlændinge, som modtager støtte efter Kosovonødloven, gælder følgende med virkning for beløb, der udbetales i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011:

1) Det i § 15, stk. 2, nr. 3, nævnte beløb udgør 13.872 kr.

2) De i § 15, stk. 2, nr. 4, nævnte beløb udgør henholdsvis 24.971 kr. og 8.322 kr.

3) Det i § 15, stk. 2, nr. 5, nævnte beløb udgør 13.872 kr.

4) Det i § 17, stk. 2, nr. 3, nævnte beløb udgør 6.934 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 3. december 2010

Birthe Rønn Hornbech

/ Frederik Gammeltoft