Den fulde tekst
L 96
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Gebyr for behandling af ansøgninger m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 8/12 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 8/12 10 Tillæg A
1.beh 16/12 10 FF
Betænkning 20/1 11 Tillæg B
2.beh 25/1 11 FF
3.beh 27/1 11 FF
Lovf som vedt 27/1 11 Tillæg C
Lov nr 72 af 1. februar 2011
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Henrik Dam Kristensen (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Carina Christensen (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven giver hjemmel til at indføre en gebyrordning, så Økonomi- og Erhvervsministeriet får dækket sine merudgifter som følge af nye, skærpede sanktioner over for Iran.
FN's Sikkerhedsråd havde indført yderligere sanktioner over for Iran med resolution 1929 fra den 9. juni 2010. Som opfølgning på Sikkerhedsrådets resolution havde Rådet for Den Europæiske Union vedtaget EU-forordning nr. 961/2010 fra den 25. oktober 2010, der indførte nye og omfattende sanktioner over for Iran.
Loven giver økonomi- og erhvervsministeren hjemmel til at fastsætte bestemmelser for at opkræve gebyrer til dækning af de udgifter, der er forbundet med administrationen af nye, restriktive foranstaltninger. Gebyrordningen vil blive anvendt til at administrere Iranforordningen, men vil også kunne anvendes i andre, lignende tilfælde, hvor EU indfører nye handelsrestriktioner.
Der indføres gebyrer i størrelsesordenen fra 7.500 kr. til 18.500 kr.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget