Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø

(Konsekvensændring som følge af nye regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 910 af 11. september 2008 om genteknologi og arbejdsmiljø som ændret ved bekendtgørelse nr. 88 af 22. januar 2010 foretages følgende ændringer:

1. I § 32 ændres: »sikkerhedsorganisation« til: »arbejdsmiljøorganisation« to steder.

2. I bilag 2, under over overskriften Anmeldelse til klassifikation i afsnittet Generelt ændres: »sikkerhedsorganisation« til: »arbejdsmiljøorganisation«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Arbejdstilsynet, den 15. december 2010

Jens Jensen

/ Jeanne Borgqvist