Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

§ 1

I bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande som ændret ved bekendtgørelse nr. 480 af 1. juni 2006 og bekendtgørelse nr. 274 af 3. april 2009 foretages følgende ændring:

1. § 14 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2010.

Søfartsstyrelsen, den 14. december 2010

Per Sønderstrup

/ Søren Østerberg Forup