Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om Budgetvejledning 2011

(Til samtlige ministerier, styrelser, øvrige statsinstitutioner, statsfinansierede selvejende institutioner mv.)

§ 1. Budgetvejledning 2011 afløser Budgetvejledning 2010. Ændringerne i forhold til Budgetvejledning 2010 er beskrevet i indledningen til budgetvejledningen.

Stk. 2. Budgetvejledning 2011 er optaget i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der er tilgængelig på internettet på adressen www.oav.dk. Trykte eksemplarer af budgetvejledningen kan bestilles hos Rosendahls-Schultz Grafisk. Budgetvejledningen kan endvidere hentes på Finansministeriets hjemmeside på adressen www.fm.dk.

§ 2. Budgetvejledning 2011 har virkning fra og med finansåret 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves følgende cirkulærer:

1) Cirkulære nr. 21 af 12. marts 2008 om udarbejdelse af business case for digitaliseringsprojekter.

2) Cirkulære nr. 6 af 27. januar 2010 om Budgetvejledning 2010.

3) Cirkulære nr. 14 af 16. marts 2010 om ændring af Budgetvejledning 2010 (afskaffelse af FF6 Bygge- og it-kredit).

Finansministeriet, den 14. december 2010

Claus Hjort Frederiksen

/ Mogens Pedersen