Sagsforløb 2010/1 BF 39
Den fulde tekst
B 39
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter.
Af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (EL).
Vedrørende: Miljøministeriet.
Fremsat skr 14/12 10 Tillæg A
Forsl som fremsat 14/12 10 Tillæg A
1.beh 1/3 11 FF
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Benny Engelbrecht (S), Jørn Dohrmann (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Tage Leegaard (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren.
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU).
Beslutningsforslaget pålagde regeringen at arbejde for, at EU skulle indføre et totalt stop for brug af og salg af elektronikprodukter, der indeholdt bromerede flammehæmmere og ftalater, og at indføre særregler i Danmark, der sikrede dette, indtil de skærpede regler var indført i EU.
Desuden skulle regeringen tage kontakt med de enkelte medlemslande og Kommissionen, for at der indførtes forbud i flest mulige lande, og for at Kommissionen skulle fremlægge forslag om forbud på EU-niveau.