Den fulde tekst
L 28 B
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Nedsættelse af tilskuddet til høreapparater).
Af socialministeren (Benedikte Kiær ()).
2.beh 14/12 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 10
3.beh 17/12 10 FF
Lovf som vedt 17/12 10 Tillæg C
Lov nr 1614 af 22. december 2010
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslag nr. L 28 blev opdelt i to lovforslag ved 2. behandling.
Denne lov indebærer, at tilskuddet til høreapparater, der udleveres fra en privat, godkendt høreapparatleverandør, nedsættes med 10 pct. til 5.607 kr. pr. apparat for ansøgninger, der indgives efter den 1. januar 2011.
Forslaget er en del af udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretningen af dansk økonomi. Loven trådte i kraft den 1. januar 2011.
Afstemning:
Vedtaget 111 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget