Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1065

Resumé

Avisen Zaman Skandinavia klagede over artiklen ”SEKT BAG RAMADAN-MIDDAG i B.T.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet finder, at beskyldningerne om, at Gülen-bevægelsen har forbindelser til og har kanaliseret midler til klager, kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for Zaman Skandinavia, hvorfor disse har skullet efterprøves inden offentliggørelsen, herunder ved forelæggelse for klager, som derved ville have fået lejlighed til at imødegå beskyldningerne i artiklen.

Efter det oplyste forsøgte B.T. at indhente Zaman Skandinavias kommentarer via Krak, De Gule Sider og Google, ligesom B.T. forsøgte at forelægge klager sagen via det tyrkiske kontor, den engelsksprogede avis Todays Zaman. Under hensyn hertil og til, at det af artiklen fremgår, på hvilket grundlag beskyldningerne fremføres, udtaler nævnet ikke kritik af B.T. for ikke at forelægge klager beskyldningerne. Nævnet bemærker i øvrigt, at medarrangøren Özlem Sara Cekic i en anden artikel bragt samme dag og på samme side er citeret for at afvise kendskab til en forbindelse til Gülen: Det, du siger dér, det kender jeg intet til. Jeg kender kun Zaman som en stor, anerkendt tyrkisk avis, der svarer nogenlunde til Jyllands-Posten i Danmark.”

Pressenævnet finder heller ikke grundlag for at udtale kritik af B.T. for ikke at berigtige artiklen, efter at klager den 4. september 2010 udsendte sin pressemeddelelse vedrørende den påklagede artikel. En pressemeddelelse kan ikke sidestilles med en anmodning om genmæle eller en rettelse.

Avisen Zaman Scandinavia har ved chefredaktør [Person A] klaget til Pressenævnet over en artikel i B.T. den 3. september 2010, idet avisen mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

B.T. bragte den 3. september 2010 (på side 6-7) en artikel under overskriften ”SEKT BAG RAMADAN-MIDDAG” og underoverskriften ”AFSLØRING: Islamistisk bevægelse betaler for ramadan-middagen i Snapstinget på Christiansborg”, hvoraf følgende fremgik:

Religiøse fantaster anført af det rabiate religiøse overhovede Fethullah Gülen kaster et dunkelt skær over den stort anlagte ramadan-middag, som skal afholdes på Christiansborg.

Den sekt-lignende bevægelse har nære forbindelser til avisen Zaman, som er medarrangør af middagen sammen med SFs socialordfører, Özlem Sara Cekic.

Men i baggrunden står den vidt forgrenede islamiske organisation, der ifølge en hollandsk dokumentar kalder sekulære vesterlændinge for ”beskidte, blasfemiske vantro”.

Gülen betaler gildet

Den tyrkiske journalist Ünsal Turan, der har base i København som korrespondent for CNN og den tyrkiske millionavis Hürriyet, er ikke et sekund i tvivl om, at det er Gülens penge, der betaler gildet på Christiansborg gennem sin forlængede arm.

»Zaman er ejet af Gülen. Det ved alle og enhver i Tyrkiet. Derfor er det dem, der er den reelle arrangør, sammen med Özlem Sara Cekic«, siger han.

Gülen-bevægelsen er opkaldt efter dens mystiske stifter, imamen Fethullah Gülen, som lever i USA med et følge af tilbedere, der opvarter og bevogter ham døgnet rundt. Han måtte i 1998 tage flugten fra Tyrkiet, hvor han stod anklaget for at have opfordret til oprør under fredagsbønnen. Men den flamboyante imams magtposition blev ikke svækket af flugten fra hjemlandet.

Hverver nye medlemmer

I dag har Gülen udviklet sig til en indflydelsesrig bevægelse, der hverver nye medlemmer via oprettelse af privatskoler, mens den bruger sin økonomiske overlegenhed til at tilrane sig magt i samfundet. Der findes allerede tusindvis af Gülen-skoler i mere end 100 lande verden over.

»Gülen-sekten forsøger at legitimere sig selv gennem det initiativ, som Zaman står bag på Christiansborg. Men Gülen er lige så farlig som andre radikale islamistiske organisationer. De hjernevasker folk«, siger Ünsal Turan.

»De opildner ikke til vold og terror, men Gülen siger til sine medlemmer, at de skal holde sig gode venner med naboen, uddanne sig og få et godt job i staten. På den måde overtager de magten. Ikke ved hjælp af terror, men med økonomisk og politisk magt, siger Ünsal Turan og fortæller, at mere end 100 Gülen-kritikere sidder uskyldigt fængslet i Tyrkiet, hvoraf nogle er spærret inde på tredje år uden at være stillet for en dommer«.

Uskyldigt fængslet

Der er blandt andet tale om læger, fagforeningsfolk, journalister og skolelærere, der sidder uskyldigt fængslet for ”kupforsøg”, fortæller han.

Den anerkendte amerikanske tænketank Middle East Forum har publiceret en omfattende artikel, der ligeledes dokumenterer Gülens dystre motiver. Også her nævner tænketanken, at avisen Zaman, som står bag den omstridte ramadan-middag, er i lommen på Fethullah Gülens magtfulde bevægelse. Artiklen tegner i detaljer et foruroligende portræt af det menneske, der trækker i trådene, når de danske politikere sætter sig til bords i Christiansborg-restauranten Snapstinget på mandag.

Edderkoppens spind

Under en religiøs dundertale citerer Middle East Forum Fethullah Gülen for at have sagt til sine disciple:

»Filosofien bag vores virke er, at vi åbner et hus et sted og venter med en edderkops tålmodighed. Vi venter i vores spindelvæv, indtil folk bliver fanget i nettet. (..) Så puster vi liv i deres døde kroppe og sjæle for at give dem et liv«.”

På samme side (side 7) bragte avisen en artikel under overskriften ”Cekic: Det aner jeg intet om” og underoverskriften ”SFs socialordfører, Özlem Sara Cekic, afviser at kende til sin medarrangørs tvivlsomme bagland”, hvoraf følgende bl.a. fremgik:

”Hun er vært for ramadan-middagen i samarbejde med avisen Zaman, som har tætte forbindelser til Gülen.

Er du klar over, at din medarrangør er talerør for en religiøs sekt, der arbejder for en islamisering af samfundet?

»Det, du siger dér, det kender jeg intet til. Jeg kender kun Zaman som en stor, anerkendt tyrkisk avis, der svarer nogenlunde til Jyllands-Posten i Danmark,« siger hun og henviser til avisens redaktør på spørgsmålet om Zamans tilknytning.

Anerkendt avis

Men vil det få nogen konsekvenser for din rolle i middagen, hvis du nu konstaterer, at din medarrangør er forbundet med en islamistisk sekt?

»Jeg udtaler mig ikke ud fra hvis-spørgsmål. Jeg kender Zaman som en anerkendt, stor tyrkisk avis. De ting, som dine kilder påstår, det kender jeg intet til. Jeg mener, at det her er endnu et forsøg på at stoppe ramadan-arrangementet.«”

Dagen efter artiklens offentliggørelse sendte Zaman Scandinavia under overskriften ”Pressemeddelelse” følgende til B.T. og andre medier:

”Vedrørende artiklen ”Sekt bag ramadan-middag” publiceret i B.T. d. 03-09-2010

4 - Avisen Zaman Scandinavia er en total uafhængig avis, der er hævet over enhver restriktion fra udefrakommende faktorer. De beskyldninger der fremkommer i den artikel BT har udgivet, bygger udelukkende på løgne og postulater.

Zaman ApS, der ejer Zaman Skandinavien, er etableret iht. dansk lov og reglement og har virke indenfor de til enhver tid gyldige lovgivninger og regler. Avisen Zaman Scandinavia har ingen forbindelse til Fethullah Gülen.

5 - Avisen Zaman har, med arrangeringen af en ramadan middag i Folketingets lokaler, udelukkende haft et ønske om at samle personer fra forskellige grupper af samfundet omkring ét middagsbord – for på denne måde at etablere rum for dialog og nærvær, uden kunstige grænser baseret på mistillid og fordomme. Da vores ønske har været, at tage udgangspunkt i den mangfoldighed, der eksisterer i samfundet, er personer med forskellig politisk og religiøs overbevisning, tilhørende forskellige etniske og kulturelle grupper, blevet inviteret samtidig. Foreløbig har ca. 200 personer sagt ja til at deltage.

6 - Taget i betragtning, at viden nu om dage er yderst tilgængeligt for alle der søger, stiller vi os uforstående overfor, at man kan skrive og udgive en artikel, der indeholder så mange urigtige oplysninger. Enhver der måtte ønske yderligere information omkring dette emne, er til enhver tid velkommen til at etablere kontakt til os på følgende mail: [e-mail adresse].

[Person A]

Chefredaktør

Zaman Scandinavia”

2 Parternes synspunkter

2.1 Zaman Scandinavias synspunkter

Chefredaktør [Person A] har anført, at artiklen er fyldt med misinformation og udokumenterede beskyldninger vedrørende Gülen-bevægelsen og avisen Zaman Scandinavias rolle i ramadan-middagen. Som kilde til beskyldningerne er blandt andet angivet herboende reporter Ünsal Turan fra den tyrkiske avis Hürriyet. Denne avis er i stærk konkurrence til Zaman Scandinavia på det tyrkiske avismarked. Hverken avisen eller dens repræsentanter er givet mulighed for genmæle over for de rejste beskyldninger.

B.T. anfører, at det ikke er muligt at få en kommentar fra hovedafdelingen i Tyrkiet. Zaman er en international avis, som udgiver en engelsksproget udgave Todays Zaman (todayszaman.com), hvorfor det forekommer besynderligt, at det ikke var muligt at forstå medarbejderne hos avisens hovedafdeling i Tyrkiet.

Avisen kunne have fået klagers kontaktoplysninger dels gennem Ünsal Turan og Özlem Sara Cekic dels gennem avisens medarbejder Hasan Cücük, der er medlem af Det internationale Pressecenter samt af Den Udenlandske Presseforening.

Såfremt B.T. havde vist interesse for avisens holdninger, burde man efterfølgende være kommet med en rettelse/tilføjelse i avisen.

2.2 B.T.s synspunkter

B.T. har anført, at den har gjort alt tænkeligt for at få klagers kommentar. Det var ganske enkelt ikke muligt at finde kontaktoplysninger på avisen i København eller det øvrige Skandinavien. En søgning på ”Zaman Scandinavia”, som avisen kalder sig på invitationen til ramadan-middagen, gav ingen resultater på Krak, De Gule Sider og Google. B.T. ønskede selvfølgelig at få Zamans kommentarer og kontaktede derfor hovedafdelingen i Tyrkiet i stedet. Det lykkedes - på grund af de tyrkiske medarbejderes engelskkundskaber - ikke at få fat i en person, der kunne kommentere sagen.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Pressenævnet finder, at beskyldningerne om, at Gülen-bevægelsen har forbindelser til og har kanaliseret midler til klager, kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for Zaman Skandinavia, hvorfor disse har skullet efterprøves inden offentliggørelsen, herunder ved forelæggelse for klager, som derved ville have fået lejlighed til at imødegå beskyldningerne i artiklen.

Efter det oplyste forsøgte B.T. at indhente Zaman Skandinavias kommentarer via Krak, De Gule Sider og Google, ligesom B.T. forsøgte at forelægge klager sagen via det tyrkiske kontor, den engelsksprogede avis Todays Zaman. Under hensyn hertil og til, at det af artiklen fremgår, på hvilket grundlag beskyldningerne fremføres, udtaler nævnet ikke kritik af B.T. for ikke at forelægge klager beskyldningerne. Nævnet bemærker i øvrigt, at medarrangøren Özlem Sara Cekic i en anden artikel bragt samme dag og på samme side er citeret for at afvise kendskab til en forbindelse til Gülen: ”Det, du siger dér, det kender jeg intet til. Jeg kender kun Zaman som en stor, anerkendt tyrkisk avis, der svarer nogenlunde til Jyllands-Posten i Danmark.”

Pressenævnet finder heller ikke grundlag for at udtale kritik af B.T. for ikke at berigtige artiklen, efter at klager den 4. september 2010 udsendte sin pressemeddelelse vedrørende den påklagede artikel. En pressemeddelelse kan ikke sidestilles med en anmodning om genmæle eller en rettelse.

Afgjort den 16. december 2010