Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af vejledning for forsikringsvirksomheder i henhold til § 71, stk. 1, nr. 1-8 i lov om finansiel virksomhed og vejledning for firmapensionskasser i henhold til § 21 a, stk. 1, nr. 1 – 3 og 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser

Vejledning nr. 10116 af 22. december 2006 for forsikringsvirksomheder i henhold til § 71, stk. 1, nr. 1-8 i lov om finansiel virksomhed og vejledning nr. 9635 af 14. oktober 2005 for firmapensionskasser i henhold til § 21 a, stk. 1, nr. 1 – 3 og 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser ophæves den 1. januar 2011.

Finanstilsynet, den 22. december 2010

Ulrik Nødgaard

/ Per Plougmand Bærtelsen