Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af statens regnskabsvæsen m.v. for uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde

I medfør af § 42, stk. 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008, § 26, stk. 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 2. oktober 2009, § 34, stk. 4, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 850 af 8. september 2009, § 36, stk. 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 8. september 2009, § 32, stk. 4, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 8. september 2009 og § 24, stk. 4, i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, som ændret ved lov nr. 576 af 9. juni 2006, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for:

1) Institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse,

2) institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

3) erhvervsakademier,

4) professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler, og

5) medie- og Journalisthøjskolen.

§ 2. De i § 1 nævnte institutioner er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i medfør af loven.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2011.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves, men finder anvendelse for regnskabsåret 2010 og tidligere regnskabsår:

1) Bekendtgørelse nr. 1279 af 31. oktober 2007 om regnskab om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

2) bekendtgørelse nr. 1451 af 13. december 2006 om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

3) bekendtgørelse nr. 1290 af 12. december 2008 om regnskab for erhvervsakademier for videregående uddannelser,

4) bekendtgørelse nr. 376 af 12. april 2010 om regnskab for professionshøjskoler for videregående uddannelser og medie- og journalisthøjskolen, og

5) bekendtgørelse nr. 1453 af 13. december 2006 og Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

Undervisningsministeriet, den 21. december 2010

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Ole Sten Volder