Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regulering af den hidtidige arbejdsfortjeneste for a-kasse medlemer

De maksimale dagpenge- og efterlønssatser m.v. reguleres med virkning fra den 3. januar 2011 på grundlag af en satsreguleringsprocent for 2011 på 1,9, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010.

Det betyder, at a-kasserne med virkning fra den 3. januar 2011 for det enkelte medlem skal regulere det hidtidige beregningsgrundlag (den gennemsnitlige dagløn) inkl. foretagne reguleringer forud for denne dato med 1,9 %.

Arbejdsmarkedsbidragets størrelse er også i 2011 på 8 %.

Særligt for lønmodtagere

Ved beregninger, der foretages i 2011, hvor hele beregningsgrundlaget ligger i 2011 (eller hvor en del af beregningsgrundlaget ligger i 2010, og en del i 2011), nedsættes beregningsgrundlaget alene med arbejdsmarkedsbidragets størrelse for 2011 på 8 %.

Ved beregninger, der foretages i 2011, hvor hele beregningsgrundlaget ligger 2010 (eller hvor en del af beregningsgrundlaget ligger i 2009 og en del i 2010), skal beregningsgrundlaget nedsættes med 8 % (arbejdsmarkedsbidragets størrelse i 2010) og derefter reguleres med satsreguleringsprocenten for 2011 med 1,9.

Ved beregninger, der foretages i 2011, hvor hele beregningsgrundlaget ligger 2009 (eller hvor en del af beregningsgrundlaget ligger i 2008 og en del i 2009), skal beregningsgrundlaget nedsættes med 8 % (arbejdsmarkedsbidragets størrelse i 2009) og derefter reguleres med satsreguleringsprocenten for 2010 på 3,7 og endelig reguleres med satsreguleringsprocenten for 2011 på 1,9.

Ved beregninger, der foretages i 2011, hvor hele beregningsgrundlaget ligger 2008 (eller hvor en del af beregningsgrundlaget ligger i 2007 og en del i 2008), skal beregningsgrundlaget nedsættes med 8 % (arbejdsmarkedsbidragets størrelse i 2008) og reguleres med satsreguleringsprocenten for 2009 på 3,1, derefter reguleres med satsreguleringsprocenten for 2010 med 3,7 og endelig reguleres med satsreguleringsprocenten for 2011 på 1,9.

Ved beregninger, der foretages i 2011, hvor hele beregningsgrundlaget ligger 2007 (eller hvor en del af beregningsgrundlaget ligger i 2006 og en del i 2007), skal beregningsgrundlaget nedsættes med 8 % (arbejdsmarkedsbidragets størrelse i 2007) og reguleres med satsreguleringsprocenten for 2008 på 2,9, derefter reguleres med satsreguleringsprocenten for 2009 på 3,1 og herefter reguleres med satsreguleringsprocenten for 2010 på 3,7 og endelig reguleres med satsreguleringsprocenten for 2011 på 1,9.

Ved beregninger, der foretages i 2011, hvor hele beregningsgrundlaget ligger 2006 (eller hvor en del af beregningsgrundlaget ligger i 2005 og en del i 2006), skal beregningsgrundlaget nedsættes med 8 % (arbejdsmarkedsbidragets størrelse i 2006) og reguleres med satsreguleringsprocenten for 2007 på 2,4, og satsreguleringsprocenten for 2008 på 2,9 og for 2009 på 3,1, og endelig reguleres med satsreguleringsprocenten for 2010 på 3,7 og for 2011 på.1,9.

Særligt for selvstændige

For selvstændige, der bliver ledige og skal have beregnet en sats i 2011, skal hele beregningsgrundlaget nedsættes med 8 % svarende til arbejdsmarkedsbidraget i 2011. Det gælder uanset hvilke regnskabsår, den selvstændige erhvervsdrivende har valgt at benytte som beregningsgrundlag.

***

Det bemærkes, at dagpenge/efterløn m.v. efter regulering ikke kan udbetales med et beløb, der overstiger de maksimale dagpenge-/efterlønssatser m.v.

Arbejdsskadestyrelsen, den 21. december 2010

Ole Kristjansen