Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne

§ 1

I bekendtgørelse nr. 35 af 23. januar 2009 om tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne foretages følgende ændring:

1. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Uanset § 5, stk. 1, kan ansøgning om tilskud i 2011 først indsendes fra den 1. marts og skal være modtaget i FødevareErhverv senest den 1. maj.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. januar 2011.

FødevareErhverv, den 6. januar 2011

Arent B. Josefsen

/ Steen Bonde