Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Danmarks tilbagetrækning af territorial erklæring vedrørende anvendelse i Grønland af Genève-aftalen af 2. juli 1999 under Haag-arrangementet om international registrering af design

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 8 af 9. februar 2009, Lovtidende C, meddeles det, at den territoriale erklæring, der blev afgivet vedrørende Grønland i forbindelse med Danmarks ratifikation af Genève-aftalen af 2. juli 1999 under Haag-arrangementet om international registrering af design, er tilbagekaldt med virkning fra den 11. januar 2011.

Udenrigsministeriet, den 10. januar 2011

Lene Espersen