Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)

(Adgang til hjælpemidler ved mundtlig prøve i kemi)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 692 af 23. juni 2010 om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1060 af 8. september 2010, foretages følgende ændring:

1. I bilag 30 om kemi A, bilag 31 om kemi B og bilag 32 om kemi C udgår i pkt. 4.2. om prøveform b) »Eksaminanden har ikke adgang til rapporter, journaler og noter i tilknytning til det aktuelle eksperiment«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. januar 2011.

Undervisningsministeriet, den 6. januar 2011

P.M.V.
Jarl Damgaard
Afdelingschef

/ Mads Bentzen