Den fulde tekst
L 111
Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).
Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 19/1 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 19/1 11 Tillæg A
1.beh 25/1 11 FF
Betænkning 2/3 11 Tillæg B
2.beh 15/3 11 FF
Tillægsbet 15/3 11 Tillæg B
Lovf optrykt efter 2.beh 15/3 11 Tillæg H
3.beh 17/3 11 FF
Lovf som vedt 17/3 11 Tillæg C
Lov nr 247 af 30. marts 2011
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Daniel Rugholm (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Loven indfører en afgift på mættet fedt i de fødevarer, der er primære kilder til mættet fedt. Afgiften er fastsat til 16 kr. pr. kg mættet fedt i fødevaren.
Desuden indfører loven en bagatelgrænse, så fødevarer med et indhold af mættet fedt på 2,3 pct. og derunder friholdes for afgiften. Bagatelgrænsen betyder, at der bl.a. ikke bliver afgift på mælk.
Loven indfører også en registreringsgrænse, så små producenter eller importører af de pågældende fødevarer hverken skal registreres eller opgøre og afregne afgift. Det gælder virksomheder med en årlig omsætning af afgiftspligtige fødevarer på 50.000 kr. ekskl. afgift.
Danske og udenlandske fødevarer bliver ligestillet gennem en dækningsafgift. Det vil sige, at fødevarer, der importeres her til landet, bliver pålagt fedtafgift på samme måde, som der skal betales fedtafgift af danske fødevarer. Samtidig stiger afgiften på bordvin med 73 øre pr. l fra 6,14 kr. til 6,87 kr. pr. l.
Loven bidrager til finansiering af forårspakke 2.0 med en årlig indtægt på ca. 1,5 mia. kr. inkl. moms. Loven trådte i kraft den 1. oktober 2011.
Lovforslaget udmøntede forårspakke 2.0, og ifølge regeringens (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkepartis serviceeftersyn af forårspakken blev det besluttet at inddrage kød i afgiftsgrundlaget.
Afstemning:
Vedtaget
102 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV)
1 stemmer imod forslaget (LA)
3 stemmer hverken for eller imod forslaget (EL, UFG)