Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr

I medfør af § 25 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

§ 1. De lister 1-4 over smitsomme sygdomme, der er nævnt i § 25 i lov om hold af dyr, fastsættes som angivet i bilag 1-4 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 975 af 13. august 2010 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr.

Fødevarestyrelsen, den 26. januar 2011

Birgit Hendriksen

/ Sanni Baltzer Petersen


Bilag 1

Liste 1

Oversigt over smitsomme sygdomme
 
Indberetning
 
Listen omfatter sygdomme, der skal indberettes til veterinærmyndighederne i henhold til § 25, jf. § 28, stk. 2, i lov om hold af dyr.
 
Sygdomme hos flere dyrearter
 
Bluetongue
Brucellose (Brucella abortus, B. melitensis og B. suis)
Japansk encephalitis
Miltbrand
Mund- og klovesyge
Rabies hos andre dyr end flagermus
Rift Valley fever
Transmissibel spongiform encephalopati (TSE), herunder Bovin spongiform encephalopati (BSE).
Tuberkulose (TB) (bovin og human type)
Vesikulær stomatitis
West Nile fever
 
Sygdomme hos hjortedyr
 
Cronic wasting disease (CWD)
Epizootisk hæmorrhagi
 
Kvægsygdomme
 
Kvægpest
Lumpy skin disease
Oksens ondartede lungesyge
 
Svinesygdomme
 
Afrikansk svinepest
Klassisk svinepest
Nipah virus encephalitis
Smitsomt blæreudslæt (SVD)
Smitsom svinelammelse (Teschener-syge)
 
Sygdomme hos små drøvtyggere
 
Fåre- og gedekopper
Fåre- og gedepest
Scrapie (klassisk og atypisk)
Q-feber
 
Hestesygdomme
 
Afrikansk hestepest
Dourine (ondartet beskelersyge)
Equin encephalomyelitis (Eastern og Western)
Equin infektiøs anæmi (EIA)
Snive
Venezuelansk equine encephalomyelitis
 
Fjerkræsygdomme
 
Aviær influenza (AI) (høj- og lavpatogen)
Newcastle disease (ND)
Paramyxovirus 1-infektion (PMV-1) hos duer
 
Pelsdyr- og kaninsygdomme
 
Transmissibel mink encephalopati (TME)
 
Sygdomme hos akvakulturdyr
 
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)
Epizootisk ulcerativt syndrom (EUS)
Forårsviræmi hos karper (SVC)
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) (”Egtved-syge”)
Infektion med Bonamia exitiosa
Infektion med Bonamia ostreae
Infektion med Marteilia refringens
Infektion med Microcytos mackini
Infektion med Perkinsus marinus
Infektion med Perkinsus olseni
Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)
Infektiøs lakseanæmi (ISA)
Koi herpesvirus sygdom (KHV)
Taura syndrom
White spot disease
Yellowhead disease


Bilag 2

Liste 2

Oversigt over smitsomme sygdomme
 
Indberetning
 
Listen omfatter sygdomme, der skal indberettes til veterinærmyndighederne i henhold til § 25, jf. § 28, stk. 3, i lov om hold af dyr.
 
Sygdomme hos flere dyrearter
 
Aujeszkys sygdom
Echinococcus multilocularis
Hydatidose (Echinococcus granulosus)
Leptospirose hos produktionsdyr
Salmonellose
Trikinose
 
Kvægsygdomme
 
Bovin virusdiarre (BVD)
Enzootisk kvægleukose
Infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV)
Q-feber
 
Svinesygdomme
 
Cysticerkose hos svin (Cysticercus cellulosae)
Overførbar gastroenteritis (TGE)
Porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS)
 
Sygdomme hos små drøvtyggere
 
Caprin arthritis/encephalitis
Infektion med Brucella ovis
Maedi-visna
 
Hestesygdomme
 
Contagiøs equin metritis (CEM)
Equin viral arteritis (EVA)
 
Fjerkræsygdomme
 
Fjerkrækolera
Hønsetyfus (Salmonella pullorum eller Salmonella gallinarum)
Infektiøs laryngotracheitis (ILT)
Mycoplasma gallisepticum
Mycoplasma melagridis
Ornitose (Clamydiose) (papegøjesyge)
 
Pelsdyr- og kaninsygdomme
 
Hvalpesyge
Plasmacytose hos pelsdyr
Tularæmi
Viral haemorrhagic disease (VHD) hos kaniner
 
Sygdomme hos flagermus
 
Rabies
 
Sygdomme hos akvakulturdyr
 
Bakteriel nyresyge (BKD)
Infektiøs pankreasnekrose (IPN)
 
Sygdomme hos padder
 
Infektion med Batrachochytrium dendrobatidis
Infektion med ranavirus


Bilag 3

Liste 3

Oversigt over smitsomme sygdomme
 
Bekæmpelse
 
Listen omfatter sygdomme af væsentlig samfundsøkonomisk betydning, som kan bekæmpes efter § 30 i lov om hold af dyr.
 
Sygdomme hos flere dyrearter
 
Bluetongue
Brucellose (Brucella abortus, B. melitensis og B. suis)
Japansk encephalitis
Miltbrand
Mund- og klovesyge
Rabies hos andre dyr end flagermus
Rift Valley fever
Transmissibel spongiform encephalopati (TSE), herunder Bovin spongiform encephalopati (BSE)
Tuberkulose (TB) (bovin og human type)
Vesikulær stomatitis
West Nile fever
 
Sygdomme hos hjortedyr
 
Cronic wasting disease (CWD)
Epizootisk hæmorrhagi
 
Kvægsygdomme
 
Kvægpest
Lumpy skin disease
Oksens ondartede lungesyge
 
Svinesygdomme
 
Afrikansk svinepest
Klassisk svinepest
Nipah virus encephalitis
Smitsomt blæreudslæt (SVD)
Smitsom svinelammelse (Teschener-syge)
 
Sygdomme hos små drøvtyggere
 
Fåre- og gedekopper
Fåre- og gedepest
Scrapie (klassisk og atypisk)
Q-feber
 
Hestesygdomme
 
Afrikansk hestepest
Snive
 
Fjerkræsygdomme
 
Aviær influenza (AI) (høj- og lavpatogen)
Newcastle disease (ND)
 
Sygdomme hos akvakulturdyr
 
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)
Epizootisk ulcerativt syndrom (EUS)
Infektion med Bonamia exitiosa
Infektion med Microcytos mackini
Infektion med Perkinsus marinus
Infektion med Perkinsus olseni
Taura syndrom
Yellowhead disease


Bilag 4

Liste 4

Oversigt over smitsomme sygdomme
 
Bekæmpelse
 
Listen omfatter sygdomme af produktionsmæssig betydning, som kan bekæmpes efter § 30 i lov om hold af dyr.
 
Sygdomme hos flere dyrearter
 
Aujeszkys sygdom
Echinococcus multilocularis
Hydatidose (Echinococcus granulosus)
Leptospirose hos produktionsdyr
Salmonellose
Trikinose
 
Kvægsygdomme
 
Bovin virusdiarre (BVD)
Enzootisk kvægleukose
Infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV)
Q-feber
 
Svinesygdomme
 
Cysticerkose hos svin (Cysticercus cellulosae)
Overførbar gastroenteritis (TGE)
Porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS)
 
Sygdomme hos små drøvtyggere
 
Caprin arthritis/encephalitis
Infektion med Brucella ovis
Maedi-visna
 
Hestesygdomme
 
Contagiøs equin metritis (CEM)
Dourine (ondartet beskelersyge)
Equin encephalomyelitis (Eastern og Western)
Equin infektiøs anæmi (EIA)
Equin viral arteritis (EVA)
Venezuelansk equine encephalomyelitis
 
Fjerkræsygdomme
 
Fjerkrækolera
Hønsetyfus (Salmonella pullorum eller Salmonella gallinarum)
Mycoplasma gallisepticum
Mycoplasma melagridis
Infektiøs laryngotracheitis (ILT)
Ornitose (Clamydiose) (papegøjesyge)
Paramyxovirus 1-infektion (PMV-1) hos duer
 
Pelsdyr- og kaninsygdomme
 
Hvalpesyge
Plasmacytose hos pelsdyr
Transmissibel mink encephalopati (TME)
Tularæmi
Viral haemorrhagic disease (VHD) hos kaniner
 
Sygdomme hos flagermus
 
Rabies
 
Sygdomme hos akvakulturdyr
 
Bakteriel nyresyge (BKD)
Forårsviræmi hos karper (SVC)
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) (”Egtved-syge”)
Infektion med Bonamia ostreae
Infektion med Marteilia refringens
Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)
Infektiøs lakseanæmi (ISA)
Infektiøs pankreasnekrose (IPN)
Koi herpesvirus sygdom (KHV)
White spot disease
 
Sygdomme hos padder
 
Infektion med Batrachochytrium dendrobatidis
Infektion med ranavirus