Den fulde tekst
L 117
Forslag til lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg. (Implementering af Rådets direktiv 2009/38/EF om revision af det eksisterende direktiv).
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 26/1 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 26/1 11 Tillæg A
1.beh 8/2 11 FF
Betænkning 16/3 11 Tillæg B
2.beh 22/3 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 22/3 11 Tillæg H
3.beh 29/3 11 FF
Lovf som vedt 29/3 11 Tillæg C
Lov nr 281 af 6. april 2011
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Torben Hansen (S), Bent Bøgsted (DF), Karsten Hønge (SF), Helle Sjelle (KF), Morten Østergaard (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører EU-direktiv nr. 2009/39/EF om europæiske samarbejdsudvalg, som er en revision af det oprindelige direktiv fra 1994. Direktivet vedrører indførelsen af europæiske samarbejdsudvalg eller procedurer i fællesskabsvirksomheder med henblik på at informere og høre lønmodtagerne. Med revisionen foretages en række præciseringer, som bl.a. skal afklare en række usikkerheder i det oprindelige direktiv, herunder spørgsmålet om en række oplysningsforpligtigelser. Loven trådte i kraft den 5. juni 2011.
Afstemning:
Vedtaget
107 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget