Den fulde tekst
L 115
Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og forskellige andre love. (Implementering af rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider og ændringer som følge af plantebeskyttelsesmiddelforordningen og klassificeringsforordningen).
Af miljøministeren (Karen Ellemann (V)).
Fremsat skr 27/1 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 27/1 11 Tillæg A
1.beh 4/2 11 FF
Betænkning 17/3 11 Tillæg B
2.beh 31/3 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 31/3 11 Tillæg H
3.beh 5/4 11 FF
Lovf som vedt 5/4 11 Tillæg C
Lov nr 294 af 11. april 2011
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Benny Engelbrecht (S), Jørn Dohrmann (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Helge Adam Møller (KF), Manu Sareen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Karen Ellemann).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven implementerer flere forskellige EU-retsakter. Den indfører ændringer i forbindelse med overgangen fra direktiv om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler til plantebeskyttelsesmiddelforordningen. Desuden implementerer loven fire dele af rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider. Endelig ændrer den terminologien for at bringe lovens bestemmelser i overensstemmelse med REACH-forordningen og EU's klassificeringsforordning.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget