Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år (Ændring af aldersgrænsen for salg af alkohol m.v.)

I medfør af § 2 i lov nr. 707 af 25. juni 2010 om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år fastsættes, at loven træder i kraft den 7. marts 2011.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 4. februar 2011

Bertel Haarder

/ Steen Hartvig Hansen