Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 62 af 27. januar 2011 om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger foretages følgende ændring:

1. Beregningsformlen i bilag 1, afsnit den årlige energimåling, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. februar 2011.

Energistyrelsen, den 7. februar 2011

Ib Larsen

/ Mette Odgaard Mylin


Bilag 1

 
 
BJ380_6_1.png Size: (210 X 36)