Den fulde tekst
L 140
Forslag til lov om energimærkning af energirelaterede produkter.
Af klima- og energiministeren (Lykke Friis ()).
Fremsat skr 9/2 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 9/2 11 Tillæg A
1.beh 25/2 11 FF
Betænkning 13/4 11 Tillæg B
2.beh 28/4 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 28/4 11 Tillæg H
3.beh 5/5 11 FF
Lovf som vedt 5/5 11 Tillæg C
Lov nr 455 af 18. maj 2011
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Per Husted (S), Per Dalgaard (DF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Jørgen S. Lundsgaard (KF), Bente Dahl (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) klima- og energiministeren (Lykke Friis).
Efter 1.beh henvist til Det Energipolitiske Udvalg(EPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører EU's omarbejdede energimærkningsdirektiv. Den skal fremme energibesparelser ved at gøre produkters energiforbrug tydeligt og dermed give forbrugerne mulighed for at vælge de mest energieffektive produkter. Energimærkningen sker med en skala fra A til G suppleret med A+, A++ og A+++.
Desuden foretages der nogle mindre præciseringer i ecodesignloven, så det er klart, hvem der er ansvarlig for produkter, som er omfattet af ecodesignkravene.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget