Den fulde tekst
L 130
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Ændring af satser for revalideringsydelse til personer under 30 år).
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 9/2 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 9/2 11 Tillæg A
1.beh 24/2 11 FF
Betænkning 16/3 11 Tillæg B
2.beh 22/3 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 22/3 11 Tillæg H
3.beh 29/3 11 FF
Lovf som vedt 29/3 11 Tillæg C
Lov nr 280 af 6. april 2011
Ordførere: (1.beh) Ulla Tørnæs (V), Julie Rademacher (S), Bent Bøgsted (DF), Eigil Andersen (SF), Helle Sjelle (KF), Morten Østergaard (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven nedsætter satsen for revalideringsydelse til unge under 30 år, så den svarer til niveauet for kontanthjælp. Unge under 30 år, som forsørger eget barn, og unge, der i mindst 6 måneder inden overgangen til revalidering har haft indtægter, der overstiger 16.597 kr. om måneden, er undtaget.
Lovforslaget var en del af aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010. Loven trådte i kraft den 1. april 2011.
Afstemning:
Vedtaget
59 stemmer for forslaget (V, DF, KF, LA)
48 stemmer imod forslaget (S, SF, RV, EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget