Den fulde tekst
L 139
Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunika-
tion mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens
garantiordning m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 9/2 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 9/2 11 Tillæg A
1.beh 22/2 11 FF
Betænkning 31/3 11 Tillæg B
2.beh 5/4 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 5/4 11 Tillæg H
3.beh 7/4 11 FF
Lovf som vedt 7/4 11 Tillæg C
Lov nr 341 af 27. april 2011
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Jens Christian Lund (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven baner vej for, at skriftlig kommunikation mellem virksomheder og det offentlige foregår digitalt på en række udvalgte områder, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet. Loven giver de pågældende ministre og styrelser bemyndigelse til at fastsætte regler om digital kommunikation på bestemte områder.
Loven medfører også, at Fornyelsesfondens garantiordning fritages for skattepligt. Formålet med Fornyelsesfondens garantiordning er at reducere købernes risiko ved at købe helt nyudviklede førstegenerationsprodukter på det grønne område og velfærdsområdet og dermed gøre det lettere for virksomhederne at opnå deres første salg.
Afstemning:
Vedtaget
110 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget