Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 5 og § 18 i lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven

(Obligatorisk brug af SDPI-løsningen)

I medfør af § 17, stk. 3, i lov nr. 283 af 15. april 2009 om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven fastsættes:

§ 1. § 5 i lov 283 af 15. april 2009 om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, træder i kraft den 1. september 2011.

§ 2. § 38, stk. 4 – 6, § 40, stk. 2 – 3, § 43, stk. 3, og § 59, stk. 7 – 9 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 7. februar 2011, som affattet ved § 18 i lov nr. 283 af 15. april 2009 om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, træder i kraft den 1. september 2011.

Beskæftigelsesministeriet, den 18. februar 2011

Inger Støjberg

/ Jens Erik Zebis