Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ikrafttræden af bestemmelser i selskabsloven
Kapitel 2 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), ikrafttræden af § 2 i lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven og ikrafttræden af lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

I medfør af § 372, stk. 1, i lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som ændret ved lov nr. 159 af 16. februar 2010, i medfør af § 3, stk. 2, i lov nr. 720 af 25. juni 2010 om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven og i medfør af § 4 i lov nr. 1557 af 21. december 2010 om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) fastsættes:

Kapitel 1

Ikrafttræden af bestemmelser i selskabsloven

§ 1. §§ 26, 33, 34, 38, § 40, stk. 2-6, § 41, stk. 2, §§ 43, 44, 75, §§ 159, 160, § 163, stk. 2, § 169, stk. 5, § 171, § 174, stk. 1, § 175, stk. 1, § 179, stk. 1, § 181, § 183, stk. 5, § 187, stk. 2, § 190, stk. 2, § 192, § 193, jf. dog stk. 5, §§ 206-209, § 210, stk. 2, § 215, § 222, stk. 2, § 231, stk. 1, § 236, § 237, stk. 1 og 2, § 240, stk. 4, § 242, § 243, stk. 1, § 244, § 245, stk. 1, 2 og 5, § 248, stk. 2 og 3, § 251, stk. 2 og 4, §§ 252, 253, § 255, stk. 1 og 2, § 258, stk. 3 og 4, § 260, § 261, stk. 1, § 262, § 263, stk. 1, 2 og 5, § 266, stk. 2 og 3, § 269, stk. 2 og 4, § 270, § 275, stk. 4, § 277, § 278, stk. 1, § 279, § 280, stk. 1, § 288, stk. 2 og 4, § 290, § 295, stk. 3 og 4, § 297, § 298, stk. 1, § 299, § 300, stk. 1, § 308, stk. 2 og 4, § 310, § 319, stk. 1, § 324, stk. 1, § 325, § 329, stk. 3, § 331, § 332, stk. 1, § 333, § 334, stk. 1, § 337, stk. 2 og 7, § 347, stk. 1, § 366, stk. 1, og § 367, stk. 1, i lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) træder i kraft den 1. marts 2011.

Stk. 2. § 2, nr. 1-10, i lov nr. 720 af 25. juni 2010 om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven træder i kraft den 1. marts 2011.

Stk. 3. Lov nr. 1557 af 21. december 2010 om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) træder i kraft den 1. marts 2011.

Stk. 4. Bestemmelserne i selskabsloven, som sættes i kraft i henhold til stk. 1, suppleres af de midlertidige bestemmelser i §§ 7 og 8 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), indtil de midlertidige bestemmelser ophæves ved bekendtgørelse.

Stk. 5. Hvis beslutning om nedsættelse af selskabskapitalen er truffet før den 1. marts 2011, finder de midlertidige bestemmelser i §§ 20 og 21 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) anvendelse på gennemførelsen af kapitalnedsættelsen, uanset at kapitalnedsættelsen gennemføres efter den 1. marts 2011.

Kapitel 2

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2011.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 22. februar 2011

Brian Mikkelsen

/ Victor Kjær