Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klageren, indehaveren af et flyttefirma, klagede over en tv-udsendelse på DR, hvor en række kunder udtalte, at de følte sig snydt af flyttefirmaet. Der var mellem parterne modstridende forklaringer om, hvorvidt klager blev orienteret om to kunders medvirken i udsendelse, hvorfor nævnet ikke fandt grund til at udtale kritik af DR. Nævnet fandt ikke anledning til at kritisere, at der var bragt billeder optaget med skjult kamera af klagerens samlever. Der var endvidere ikke grundlag for at kritisere den måde, som udsendelsen var klippet sammen på, da det klart fremgik, hvad klager udtalte sig i forhold til.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 28/2002

Dansk Flytteservice ApS ved [K] har ved advokat K.K. Madsen klaget til Pressenævnet over en udsendelse bragt Danmarks Radio den 4. december 2002, idet man mener, at god presseskik er tilsidesat.

Udsendelsen med titlen "Flyttemanden", der er et program i programrækken "Journalen", indledes med en række klip fra udsendelsen, og i den forbindelse høres blandt andet følgende speak:

Speak: "Vi afslører i dette program en flyttemand, der år efter år fortsætter med sine forretningsmetoder, selvom både domstole og klagenævn har truffet talrige afgørelser imod ham.

Tasia Andersen: Så tager jeg kontakt til forskellige flyttefirmaer, ikke. Jeg ringede til tre stykker. Den ene kommer ud og giver et skriftligt tilbud på 4500 mener jeg, det var. Og [K], han siger over telefonen, jamen, det kunne han klare for 3000. Og så tænker jeg, at det var da rørende billigt. Det er jo klart, man vælger jo det, der er billigst, ikke.

Interviewer: Og der var ikke noget med, at der kunne løbe mere på, hvis såfremt i fald?

TA: Det var en fast pris, og opmagasineringen var gratis den første måned. Så der var ingen tvivl overhovedet, hverken hos ham eller mig. Og så hører jeg fra ham om aftenen, inden han skal komme og aflevere tingene. Og så skyldte jeg ham jo så 8062 kr. Og så faldt jeg jo nærmest baglæns og siger, at det var overhovedet ikke, hvad vi havde aftalt jo. Så jeg siger, det vil jeg simpelthen ikke betale, altså det kan ikke være rigtigt. Jamen, så siger han så, at hvis jeg ikke vil betale de 8000, så kunne jeg ikke få mine ting. Og så stod jeg altså lidt, han havde jo alt, hvad jeg ejede og havde. Mine ting ville jeg jo gerne have, så jeg måtte jo bare betale, så jeg sagde til ham, at han skulle bare møde op med mine ting dagen efter, så skulle jeg nok betale. Så sagde jeg, jeg klager, det kan du altså være stensikker på. Så siger han, pas på, for han vidste, hvor jeg boede, og det ville blive værst for mig selv. Snyderi og bedrag. Det er sådan, jeg opfatter ham, og jeg overlader aldrig nogensinde noget som helst, jeg ejer, til ham igen. Det gør jeg ikke.

Speak: Flytningen kostede 5000 kr. mere end aftalt i telefonen. Flyttefirmaet, som hun benyttede, holder til i dette hus på Gammel Køge Landevej ved Brøndby Strand. Det står for flytninger i både ind- og udland. Journalen har læst et stort antal klagesager mod firmaet. Sagerne ligner hinanden. Ejeren [K] aftaler en billig pris med kunderne, altså et godt tilbud. Når kunderne får regningen, er den meget højere end aftalt i telefonen. Journalen vil afprøve firmaets forretningsmetoder. Derfor følger vi en flytning med skjult kamera. Marie Ravn skal sammen med sin kæreste Christoffer Eriksen flytte til København for at studere. Det er Marie, der har indgået aftalen med flyttemand [K] fra Dansk Flytteservice."

Herefter følger en telefonsamtale mellem Marie Ravn og [K].

Marie Ravn: "Hej, det er Marie Ravn. Goddag. Jeg skal til at flytte fra Løgstør til København. Er det noget, du muligvis kan hjælpe mig med?

[K]: Det skulle vi da gerne kunne.

M.R.: Altså jeg flytter sammen med min kæreste, ikke også. Så det er lidt specielt, det er nemlig fra to forskellige værelser.

Speak: Marie Ravn forklarer nu, at hun og hendes kæreste skal flytte fra henholdsvis Fjerritslev og Løgstør til deres fælles lejlighed i Emdrup. Journalen optager samtalen på bånd, fordi [K] ofte afviser kundernes udlægning af telefonsamtalen.

[K]: Jamen altså, det vil jo koste 350 kr. pr. m3.

M.R.: 350 kr. pr. m3.

[K]: Ja, og hvis I har 10 af dem, så er det jo 3500 jo.

M.R.: Og det er inklusiv det hele, ikke også?

[K]: Det er plus moms.

M.R.: I den annonce jeg set jer i, der står noget med rabat for studerende.

[K]: Ja, det er 15 %.

M.R.: 15 %.

Speak: Altså en pris på godt 3700 kr., hvis de har 10 m3. For en sikkerheds skyld vil Marie Ravn nu vide, om flytningen bliver dyrere, når de er to, der flytter sammen.

M.R.: Er der noget specielt ekstra pris ved, at man skal hente to steder?

[K]: Nej, nej. Det er der ikke.

Speak: På den baggrund bestiller hun flytningen. Pålæsningen er ved at være slut. På dette tidspunkt har Christoffer Eriksen og Marie Ravn ikke set noget på skrift, ingen papirer, ingenting. De har aftalen fra telefonen. I sin tid som selvstændig har [K] været direktør for mindst fire selskaber, der er gået konkurs eller er blevet tvangsopløst. [K] arbejder ikke bare som flyttemand. Han er også entreprenør og blandt andet direktør for et firma, der isolerer huse. Også i forbindelse med isoleringsarbejdet har der været klager. I dette program følger vi kun hans flytteforretning i Dansk Flytteservice. Flyttebilen ankommer til Emdrup lidt over midnat. Christoffer og Marie har stadig ikke skrevet under på noget. De har udelukkende aftalen fra telefonen. Før møblerne bliver læsset af, kommer [K]s samlever med ordrebekræftelsen."

Der vises billeder af flytningen optaget med skjult kamera. Man kan blandt andet ved aflæsningen høre [K]s samlever, der optræder usløret, snakke med parret, der flytter, om de papirer, der bliver udleveret til dem. Blandt andet høres Christoffer Eriksen sige: "Og hvad er det, er det prisen og sådan noget, eller hvad er det for noget"?

Speak: "Parret får at vide, at papirerne bare slår fast, hvad der blev aftalt i telefonen. Mørket gør det næsten umuligt at læse, og parret kan ikke nå at se alle papirer igennem. De skriver under. Flytningen er ved at være færdig. Regningen bliver afleveret. Regningen er næsten 3000 kr. højere end aftalt i telefonen. Den fortæller, at der er flyttet 15 m3 flyttelæs."

Herefter følger en diskussion mellem [K] og Christoffer Eriksen om, hvor mange kubikmeter, der er flyttet. Henover den følgende speak er indsat klip fra denne diskussion.

Speak: "Flyttemanden forklarer, at der er tale om to flytninger. Hver flytning er på minimum 10 m3, altså i alt 20 m3. Men fordi Marie og Christoffer flytter sammen, får de rabat på den ene flytning, så de skal betale for 15 m3. Det giver mere end 6500 kr. [ ] De to skal betale mere, fordi flyttemanden betragter flyttelæsset som to flytninger. Det var ikke, hvad han forklarede i telefonsamtalen. [ ] Pludselig kommer flyttemanden med en helt ny udregning. ] Væk med den første udregning med to flytninger. Der er simpelthen 15 m3 i flyttelæsset, siger flyttemanden Derfor skal han have sine penge for det. [ ] Her er flyttelæsset bortset fra parrets to cykler. Vi tog optagelserne her med til formanden for Dansk Møbeltransportforening, som er skønsmand i klagesager over flyttefirmaer.

Niels Justesen. Så ud over det, jeg ser her, så er der to cykler i indboet også. Og det vil jeg vurdere inklusive de to cykler til værende 5 m3.

Interviewer: Hvor meget?

N.J.: 5 m3.

Speak: Der er altså ikke engang halvdelen af, hvad [K] har anslået. Uanset hvilken af [K]s to udregninger vi vælger, passer de ikke. Han har fået en flytning på et billigt tilbud og derefter skruet prisen op. [K] er en yderst kendt mand ved Forbrugerklagenævnet, Statens klagenævn. Han har i de sidste fem år fået 21 afgørelser imod sig, hvilket er uhørt mange. Han er også kendt ved domstolene. Han har seks domme imod sig. Men problemerne for firmaet fortsætter. I dag er der over 100 klager. Forbrugerstyrelsen har taget et usædvanligt skridt mod firmaet. Styrelsen advarede i en pressemeddelelse forbrugerne mod at benytte [K]s flyttefirma. På trods af de mange afgørelser og advarsler fortsætter flyttemanden med sine metoder. Det viste vores første flytning. At den ikke var nogen tilfældighed, det kommer Nina Olsen til at mærke.

[K]: "Dansk Flytteservice.

Nina Olsen: Goddag. Det er Nina Olsen.

Speak: Vi følger også hendes flytning fra første telefonsamtale.

N.O.: Det er fra Hammerum, der ligger ved Herning til Vesterbro i København.

[K]: Det vil ligge på 2500 til 3000 plus moms.

N.O.: Men det er så inklusiv alt eller hvad?

[K]: Der kommer ikke noget andet oveni. Men hvor skal det hen? Fordi det er, det der skal komme oveni, det er, hvis det skal til femte sal uden elevator jo.

N.O.: Jamen, det skal på anden sal uden elevator.

[K]: På anden sal. Okay. Jamen, det går lige så til det.

Speak: Flyttebilen ankommer til aflæsning i Dybbølsgade på Vesterbro. Vi vender tilbage til flytningen her om lidt. Pernille Holmsager fik et rigtig godt tilbud, da hun kontaktede flyttefirma.

Pernille Holmsager: Jeg slog ham op i telefonbogen og finder ham i telefonbogen, ringer til ham og får at vide, at det koster 4000 for flytning med indpakning og nedpakning. Og det tager vi gladelig imod, for det er billigt billigere end andre steder.

Interviewer: Og så kommer han og henter møblerne, og de bliver opmagasineret?

P.H.: Ja, det gør de.

Interviewer: Og hvad er så det næste, du hører til flyttemandsforretningen?

P.H.: Det er en regning derfra på nogle og halvtredstusind. Og det holder jo ikke til de 4.000, som vi fik at vide.

Interviewer: Nogle og halvtredstusind?

P.H.: Ja, nogle og halvtredstusind, og hvis ikke vi betaler inden en vis dato kl. 12.00, så bliver det destrueret.

Interviewer: Var der nogen forklaring på, hvordan han kunne få det op i over 50.000?

P.H.: Ja, det var noget opmagasinering, og så var det flytningen, der var dyrere, end han først havde beregnet, som det skriftlige tilbud lød på.

Interviewer: Hvad gør du så?

P.H.: Tager fat i en advokat og Forbrugerstyrelsen med det samme og lader dem køre sagen.

Interviewer: Og hvad når din advokat frem til med [K]?

P.H.: De når frem til et forlig på 8000 kr., og så får vi møblerne.

Interviewer: Og hvor får du de møbler henne?

P.H.: Det gør jeg her, midt på motorvejen, afkørsel syd. De står her blev de sat af. Regnvejrsdag, og regnen den vælter altså ned fra himlen, så møblerne de driver af vand og er faktisk fuldstændig ødelagt.

Interviewer: Kommer der andre, der overværer det, der sker her?

P.H.: Det gør der, ja. Politiet kommer og ser, fordi de undrer sig jo nok over, at der holder møbler eller er stillet møbler af på en rasteplads. Det er jo ikke normalt, at der står et hjem på en rasteplads.

Interviewer: Tager politiet kontakt til [K] under flytningen?

P.H.: Ja, det gør de for at høre, hvad hele det her er for noget. Og så står han og råber og skriger, at vi er nogle idioter alle sammen.

Interviewer: Hvad er din holdning til den måde, han driver forretning på?

P.H.: Ussel. Sådan kan man ikke behandle mennesker på. Man kan ikke drive forretning sådan. Men det går jo meget godt."

Derefter vises billeder fra flytningen til Vesterbro.

Speak: "Tilbage på Vesterbro, hvor Nina Olsen står parat til at modtage sit flyttelæs. I telefonen gav flyttemanden et tilbud, der lå under andre flyttefirmaer. Altså godt 3.700 kr. Da [K] går op i lejligheden med denne kasse, giver han samtidig regningen til Nina Olsen. Den lyder på næsten 4400 kr., altså mere end aftalt. Nina Olsen kan ikke betale. Hun har kun det aftalte beløb på sig."

Man hører herefter en ordveksling mellem [K] og Nina Olsen. Nina Olsen forklarer, at hun ikke har flere kontanter end det aftalte beløb på 3700 kr. [K] vil ikke diskutere prisen, men forlanger prompte betaling, ellers vil han køre med flyttelæsset. [K] vil ikke fortsætte aflæsningen, førend han har fået alle pengene. Den tid, det vil tage at gå i banken, vil blive lagt oven i prisen. Nina Olsen spørger hvad hun betaler ekstra for i forhold til telefonsamtalen. [K] siger, at der ikke er blevet lagt noget ekstra oven i prisen. Han siger, at prisen er blevet angivet til 2500 til 3500 plus moms.

Speak: "[K] har endnu engang lokket en kunde til med en lav pris, som ikke holdt. Den forhøjede pris gjorde i øvrigt, at han blev dyrere end alle andre tilbud på denne flytning. Flyttemanden truede Nina Olsen med at køre med flyttelæsset, hvis ikke hun betalte. Over for andre kunder blev det ikke bare ved truslen. Dennis Hansen lavede på vegne af sin søster en aftale med [K] om en flytning. Dennis Hansen stod selv klar, da flyttebilen kom til København.

Dennis Hansen: Og så kommer hans medhjælper ud til mig, og så siger han, for en god ordens skyld vil jeg lige sige, at inden vi læsser af og bærer op, så skal du betale fakturaen. Jeg siger, det er i orden. Jeg skal lige op og hente pengene. Og så giver han mig fakturaen. Og da jeg så kommer herop, så ser jeg, at fakturaen er væsentlig dyrere, end det vi har aftalt, noget med et par tusind kroner mere end aftalt. Og så opstår der selvfølgelig en masse mundhuggeri frem og tilbage om det der. På det tidspunkt så var en del af indboet båret ud og stod uden for indgangsdøren til bebyggelsen. Og så siger han, ved du hvad, nu betaler du det, jeg forlanger, ellers kører jeg med det igen. Så siger jeg til ham: jeg vil lige gøre dig opmærksom på, at min søster har noget vigtigt medicin, en medicin for blodtryk, for sænkning af blodtryk, så den var vigtig, pas for hende og hendes datter. Og hun har et høreapparat, og hun har forskellige meget vigtige ting, blandt andet hendes bryllupsgave, som hun fik i sin tid og smykker og papirer, fotos og så videre. Og alle de ting, det kan du da godt sætte af. Ja, det kan jeg netop ikke, siger han, fordi hvis du får det, så har du ingen interesse i resten. Og så kørte han.

Interviewer: Med flyttelæs?

D.H.: Med flyttelæsset og med alle de der ting, jeg har nævnt, ikke.

Interviewer: Så de møbler, vi ser i huset i dag, og de andre ting, vi ser, er noget, man har lejet sig frem til eller lånt?

D.H.: Stort set det hele er købt og lånt og foræret. Man står faktisk hjælpeløs. Det er det, der næsten er det værste ved det hele. Ud over at selvfølgelig savnet af de ting der, ikke.

Speak: Her otte måneder efter flytningen har Dennis Hansens søster endnu ikke fået sit flyttelæs. Journalen kontakter flyttemand [K]. Han vil ikke interviewes til kamera, men siger ja til et interview over telefonen.

Interviewer: Hvor mange sager mener du, at du har i øjeblikket, hvor du har beholdt flyttegodset?

[K]: Hvor jeg har beholdt flyttegods? Altså mig bekendt, så er det kun Dennis Hansen, og det har vi bestemt ingen interesse i at have stående da.

Speak: Journalen kender dog til endnu en sag, hvor kunden ikke har fået sit flyttegods.

[K]: Den kører i Forbrugerrådet, den kører i så den må være afgjort der jo.

Interviewer: Det vil sige, at du har afleveret tingene tilbage til den søn?

[K]: Nej, det har vi ikke da.

Interviewer: Jamen, så er der altså også hans ting.

[K]: Ja, ja.

Interviewer: Hvor mange flere sager ud over Dennis Hansen

[K]: Så tror jeg ikke, der er flere.

Interviewer: Så tror du ikke, der er flere?

Speak: Der er altså mindst to sager, hvor flyttemanden stadig har kundernes flyttelæs. Så til flytningen fra Løgstør. Der, hvor [K] tager betaling for to flytninger. Først telefonsamtalen med kunden (samtalen høres på ny). Vi spørger flyttemanden, hvordan han kan gøre den aftale til to flytninger.

[K]: Altså hvis hun har lagt det ud sådan, så har jeg forstået det sådan, at hvis hun har noget, der står hjemme ved forældrene, og hun har et værelse eller et eller andet, altså det skal forstås sådan. Det skal ikke forstås, at det hentes i en anden by, og i en andens, som en anden flytning kan man sige, fordi så kan du jo sådan set slå flytninger sammen jo.

Interviewer: Jamen, så har du da et problem, når du siger ja til det.

[K]: Så er der sket en misforståelse i det tilfælde her da.

Speak: Misforståelsen koster kunderne næsten 3000 kr. [K] oplyser også under flytningen, at der er 15 m3 flyttelæs. En påstand, der bliver imødegået af en skønsmand, der vurderer, at der kun er fem m3.

[K]: Det må stå for hans og kundens regning. Det kan jeg ikke udtale mig om.

Interviewer: Jamen [K], det er under halvdelen af, hvad du fastslår

[K]: Jamen, jeg kan da ikke vide, hvordan , hvis der har været mere, at det ikke er der mere. Det kan jeg da ikke Altså nu skal du jo huske på, at hvis I vil lave numre, så har kunderne jo alle muligheder, ikke.

Speak: Så til flytningen på Vesterbro. Her satte [K] prisen op og fortalte kunden, at hun ikke havde hørt rigtigt i telefonen. Over for Journalen har han nu en ny forklaring på prisstigningen.

[K]: Og det er jo fordi, kunden ikke har oplyst det, hun burde have oplyst jo. København ligger jo ikke på anden sal. Den oplysning, den får man først, når at det bliver afhentet. Altså så vidt jeg kan se, så er det i hvert fald det, der er årsag til, at det koster 500 ekstra. Det er, at det skal bæres på anden sal. Det er da kunden, der skal oplyse om, hvor det skal hen.

Interviewer: Det har hun jo også gjort i telefonsamtalen.

[K]: Nej, det har hun ikke."

Derefter gengives på ny telefonsamtalen, hvoraf fremgår, at det kan koste ekstra, hvis det skal på femte sal, men at det går, når det skal på anden sal.

[K]: "Man skal se lidt realistisk på det, synes jeg jo også, og så kan man jo sidde og pange om 500 kr., om vi ikke har snydt. Vi har ikke snydt nogen som helst.

Interviewer: Hvad har I så?

[K]: Vi har udført et stykke arbejde i henhold til den aftale, der er blevet indgået. Det er det, vi gør hver gang. Nej, det her du er i gang med, eller det I har været i gang med, det er et komplot mod mig. Og det vil jeg til enhver tid fastholde, sådan er det.

Speak: Flere af kunderne har i deres nød kontaktet politiet, når de har været udsat for flyttefirmaets metoder. Kriminalinspektøren i den politikreds, hvor firmaet bor, har ikke modtaget anmeldelser. Kunderne er ikke nået længere end til vagthavende hos politiet, der afviser sagen. Politiet kan yderst sjældent gøre noget i den slags sager. Der skal mere til."

Herefter bringes et interview med kriminalinspektør Willy Eliasen, der forklarer om politiets muligheder.

Speak: "Forbrugerrådet er i gang med at forberede ti retssager mod [K]s firma. Rådet erkender dog, at retssagerne sandsynligvis ikke vil ændre firmaets fremgangsmåde. Der skal mere drastiske metoder til.

Sonny Kristoffersen: Nu tager vi som sagt de her ti sager ved Retten i Brøndbyerne, men det er klart, at man bliver også nødt til at tænke fremad, altså præventivt, og en mulighed man kunne foreslå, det var jo, at der skulle være en form for autorisation og udøve flyttevirksomhed. Det vil altså sige, hvis at man er blevet mødt med mange kendelser fra Forbrugerklagenævnet, der er gået en imod, eller man har fået flere domme, så skulle det så udløse, at man får frataget denne her autorisation, og det vil sige, at man ikke udøver det her erhverv mere.

Speak: Mens domstolene behandler Forbrugerrådets ti udvalgte sager, så fortsætter [K] sit travle arbejde.

[K]: Vi sender mellem fem og ti tilbud ud hver eneste dag."

Klageren har anført, at han ikke var orienteret om, at der ville komme indslag om de tre flytninger, der vedrører Tasia Andersen, Pernille Holmsager og Dennis Hansen, ligesom han ikke er blevet anmodet om kommentarer til udtalelserne fra de tre kunder.

Hvad angår Tasia Andersen og Pernille Holmsager har klager oplyst, at der verserer retssager ved Retten i Brøndbyerne, hvor klager har nedlagt påstand om frifindelse. Dette blev ikke nævnt i udsendelsen. Hvad angår Pernille Holmsagers sag blev klagers omfattende tidsforbrug ej heller nævnt. Det blev endvidere ikke oplyst, at aflæsningsstedet var aftalt mellem parternes advokater. Med hensyn til Dennis Hansen har klager oplyst, at det ikke i journalistens samtale med klager forud for udsendelsen blev oplyst, at Dennis Hansen skulle interviewes i udsendelsen. Dennis Hansens sag blev nævnt, men ikke på en måde, der gav klager indtryk af, at pågældende ville medvirke i udsendelsen. Klager har derfor ikke haft mulighed for at kommentere Dennis Hansens udtalelser. I øvrigt undlod DR at oplyse, at flyttegodset var tilbudt udleveret i denne sag under en forligsmæssig løsning, som Dennis Hansen havde tiltrådt.

Klageren har i den forbindelse oplyst, at han forud for udsendelsen opfordrede journalisten til at komme til stede hos klager og gennemgå dokumentationsmaterialet i hver enkelt sag og indhente faktuelle oplysninger om de verserende sager ved klagers advokat. Journalisten ønskede imidlertid ikke at benytte sig af denne opfordring.

Klageren har desuden anført, at udsendelsen gav udtryk for, at hverken klager eller retssager har kunne standse firmaet. Af speaken fremgår herefter, at der skal mere drastiske metoder til. Denne udtalelse er et ubegrundet postulat, idet det ikke blev oplyst, i hvilket omfang antallet af klager mod flyttefirmaet har været nedadgående henset til det samlede antal flytninger, som firmaet har udført. Udtalelsen står helt for DR’s egen regning, og den var ikke et citat fra Forbrugerrådets medarbejder. Bemærkningen har ikke nogen sammenhæng med spørgsmålet om eventuel autorisation af flyttefirmaer. Klager har i øvrigt oplyst, at efter udsendelsen har en af firmaets biler været udsat for ildspåsættelse, ligesom klager er blevet overfaldet i forbindelse med en flytning. Det er muligt, at udsendelsen ikke skulle opfordre til selvtægt eller andre ulovligheder, men det gøres gældende, at udsendelsen har haft denne virkning.

Klageren har yderligere anført, at det er en krænkelse af klagers samlever, når DR inddrager hende i udsendelsen med skjult kamera og lyd, selvom hun en enkelt gang er trådt til med en hjælpende hånd i flyttefirmaet. Hun er ikke ansat i firmaet. Klagers samlever var let genkendelig, og det er krænkende for hende at blive inddraget i den stærkt negative og misrekommanderende hetz mod klager, som udsendelsen tegnede. Samleveren er blevet genkendt af personer, der ikke før var vidende om hendes tilknytning til firmaet. Da klagers samlever bistod med aflæsning i sin fritid for at hjælpe sin sambo, har tv-udsendelsen endvidere karakter af en krænkelse af samleverens privatliv.

Klageren har videre anført, at udsendelsen er klippet sammen på en sådan måde, at den er manipulerende i forhold til, hvad der faktisk foregik. Det gøres gældende, at det ikke fremgår af udsendelsen, at de to kunder bestiller flytningerne. Der vises orienterende prisopgivelser, men ikke de efterfølgende telefonsamtaler om betingelser og vilkår for flytningen og om fremsendelse af ordrebekræftelse til kunderne. Der er ikke sondret mellem forespørgsel på en flytning og en bestilling på en flytning i udsendelsen. Blandt andet er det heller ikke oplyst, at klager forud for flytningen har fremsendt en ordrebekræftelse til kunden, samt at kunden underskrev klagers eksemplar af ordrebekræftelsen. Det fremgår heller ikke, at Nina Olsen underskrev ordrebekræftelsen ved klagers ankomst til kundens adresse i Hammerum. Hvad angår flytningen for Marie Ravn og Christoffer Eriksen fremgår det ikke, at ordrebekræftelsen blev tilsendt kunden uger forud for flytningen. Den blev dog først underskrevet umiddelbart før aflæsningen. Kunden var imidlertid bekendt med aftalens indhold og havde alene enkelte bemærkninger. Udsendelsen har således ikke loyalt redegjort for, at kunderne i stort set samtlige sager har underskrevet en skriftlig ordrebekræftelse, ifølge hvilken flytningerne foretages efter regning og til gældende priser. Det bestrides i øvrigt, at optagelserne efterfølgende er gennemgået med klager.

Klageren har videre oplyst, at det er ukorrekt, når det i udsendelsen oplyses, at der har været klager over det isoleringsfirma, som han er indehaver af, idet han kun er bekendt med én klage. Der er heller ikke korrekt, at klager har indvilliget i, at hans advokat ikke fik anledning til at kommentere de verserende sager om klagers anvendelse af bl.a. ordrebekræftelser og branchens almindelige betingelser.

Klageren har endelig anført, at DR har søgt at efterprøve Forbrugerrådets sager forud for disses domsforhandling ved Retten i Brøndbyerne. Et sådant ærinde må nødvendigvis betegnes som værende i strid med god presseskik.

DR har anført, at man ikke har handlet i strid med god presseskik.

DR har indledningsvis oplyst, at i udsendelsen interviewes en række kunder, som føler sig snydt. Derudover følger programmet to konkrete flytninger med skjult kamera. Hensigten er at undersøge, om kundernes påstand er rigtig altså om der er forskel på de priser, som kunderne præsenteres for henholdsvis før og efter flytning.

DR har nærmere anført, at udsendelsens tilrettelægger talte med klager adskillige gange i løbet af perioden fra august til slutningen af november. Klager blev tilbudt at kommentere udsendelsen på TV, hvilket han afslog. Han indvilligede i at lade sig interviewe pr. telefon. Klager blev orienteret om de to flytninger, som udsendelsen følger med skjult kamera. Derudover blev klager gjort bekendt med, at også andre kunder var interviewet i udsendelsen. DR tilbød klager at kommentere disse andre kunder, hvilket klager afslog under henvisning til Forbrugerrådets sager mod firmaet. Både Tasia Andersen og Pernille Holmsager hører til de verserende sager, som klager ikke ønskede at kommentere. Hvad angår Dennis Hansen kommenterer klager sagen efter at have fået oplyst, at DR har talt med Dennis Hansen. Kommentarerne er medtaget i udsendelsen.

DR har i den forbindelse oplyst, at klageren ikke opfordrede DR’s journalist til at komme til stede hos klager for at gennemgå dokumentationsmaterialet. Klager ville netop ikke mødes med DR og nægtede i første omgang overhovedet at lade sig interviewe.

Med hensyn til klagers anførsel om, at han havde skriftlige aftaler "som grundlag for flytningerne", har DR anført, at det er korrekt, at der på begge sager ligger en skriftlig ordrebekræftelse. Klager har imidlertid ikke fremsendt ordrebekræftelsen til kunderne inden flytning. Begge kunder fik overrakt en ordrebekræftelse efter, at flyttelæsset var i klagers varetægt. Da klager fortæller prisen, protesterer begge kunder og forløbet er dokumenteret i udsendelsen.

DR har endvidere anført, at bemærkningen om, at der skal mere drastiske metoder til, skal ses i sammenhæng med Forbrugerrådets repræsentants forslag om en autorisation. Speaken er et oplæg til dennes udtalelse. DR har afvist, at DR’s udsendelse skulle opfordre til, at nogen skulle begå selvtægt eller på anden måde begå ulovligheder.

DR har desuden anført, at samleveren deltog i afleveringen af flyttelæsset kl. 01.00 i Emdrup. Samleveren afleverede ordrebekræftelsen og gik aktivt ind i dele af diskussionen om den forhøjede pris. Hun var også den aktive person, da betalingen fandt sted. Samleveren spillede derfor en aktiv rolle i forhold til de forhold, som de skjulte optagelser dokumenterede, og derfor er hun medtaget i udsendelsen. Herudover har hun over for DR kommenteret firmaets forretningsmetoder og været den, der har taget telefonen hver gang DR har søgt at komme i kontakt med [K], ligesom hun er nævnt i flere af de klager, der er indgivet til Forbrugerklagenævnet.

DR har desuden anført, at det af udsendelsen tydeligt fremgår, på hvilken baggrund klager udtaler sig. Udsendelsens hovedvægt er to flytninger, der følges med skjult kamera, og klager kommenterer flytningerne i den endelige udsendelse. Desuden medtages de forklaringer, som klager giver forbrugerne i telefonen, på gadeniveau og i lejlighederne. Det er ikke korrekt, at kunderne ikke bestiller flytningerne i de telefonsamtaler, der gengives i udsendelsen. Der blev ikke ført efterfølgende telefonsamtaler om betingelser, vilkår for flytning eller fremsendelse af ordrebekræftelse, som ikke fremgår af udsendelsen. I Nina Olsens tilfælde blev der ført én kort samtale om, hvornår flyttebilen ville ankomme. Kunderne oplyser, at de ikke har modtaget ordrebekræftelser de datoer, klager oplyser. I begge flytninger overrækkes ordrebekræftelsen efter, at flyttelæsset er på bilen og i klagers varetægt. Udsendelsen er klippet i overensstemmelse med god presseskik.

DR har endvidere anført, at det er korrekt, som det oplyses i udsendelsen, at der har været klager i forbindelse med klagers isoleringsarbejde. Disse er bl.a. indgivet til Ankenævnet for Hulrumsisolering i forbindelse med [K]s tidligere firmaer.

DR har oplyst, at klager i den første samtale med DR henviste til sin advokat. Udsendelsens tilrettelægger ønskede ved den lejlighed en kommentar til de to flytninger, som var optaget med skjult kamera. Disse flytninger kendte kun klager. Af denne grund fastholdt journalisten, at han ønskede en udtalelse fra klager, hvilket klager indvilligede i efterfølgende.

DR har endelig afvist at have gået Forbrugerrådets ærinde i sagen og have ville foregribe resultatet af de 13 konkrete retssager forud for domsforhandlinger. DR har afprøvet klagers forretningsmetoder efter mere end 100 klager til Forbrugerstyrelsen, og efter klagers firma tidligere har været i offentlighedens søgelys. Det faktum, at visse af de medvirkende også er part i retssagen, er ikke i strid med god presseskik. Det konkrete retsforløb behandles ikke i udsendelsen.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Niels Grubbe, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at der mellem parterne er modstridende forklaringer om, hvorvidt klager er blevet orienteret om, at Tasia Andersen, Pernille Holmsager og Dennis Hansen skulle medvirke i udsendelse, samt hvorvidt disse personers udtalelser er blevet forelagt klager. Nævnet finder på baggrund af de modstridende forklaringer ikke grundlag for at udtale kritik af Danmarks Radio. Nævnet bemærker i den forbindelse, at klager i udsendelsen kommenterer Dennis Hansens sag.

Med hensyn til udsagnet "Der skal mere drastiske metoder til" finder nævnet, at dette udsagn helt klart er knyttet til udtalelsen fra Forbrugerrådets repræsentant om, at man bør overveje at indføre en autorisationsordning med hensyn til at udøve flyttevirksomhed. Nævnet finder ej heller på dette punkt grundlag for at udtale kritik af Danmarks Radio.

Nævnet finder desuden ikke anledning til at kritisere, at der i udsendelsen er bragt billeder af klagers samlever, uanset at det har været muligt at genkende hende. Nævnet har herved lagt vægt på, at samleveren optræder aktivt i forbindelse med den pågældende flytning og således må anses at repræsentere flyttefirmaet.

Nævnet finder ej heller anledning til at udtale kritik i anledning af den måde, som udsendelsen er klippet sammen på. Det er nævnets opfattelse, at det klart af udsendelsen fremgår, hvad klager udtaler sig i forhold til.

Nævnet finder i øvrigt ikke, at Danmarks Radio har handlet i strid med god presseskik.

Afsagt den 23. maj 2002.