Den fulde tekst
L 156
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og lov om social service. (Ændring af 450-timers-reglen til en 225-timers-regel, uændret boligstøtte ved nedsættelse af kontanthjælp, reduktion af boligstøtten ved manglende efterlevelse af forældrepålæg m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 24/2 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 24/2 11 Tillæg A
1.beh 15/3 11 FF
Betænkning 13/4 11 Tillæg B
2.beh 3/5 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 3/5 11 Tillæg H
3.beh 10/5 11 FF
Lovf som vedt 10/5 11 Tillæg C
Lov nr 461 af 18. maj 2011
Ordførere: (1.beh) Louise Schack Elholm (V), Lennart Damsbo-Andersen (S), Bent Bøgsted (DF), Özlem Sara Cekic (SF), Helle Sjelle (KF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder følgende hovedelementer:
- 450-timers-reglen ændres til en 225-timers-regel, så ægtefæller i et ægtepar, der modtager kontanthjælp, fremover skal dokumentere, at de har haft 225 timers arbejde inden for de seneste 12 måneder, for at være berettiget til kontanthjælp.
- Reglerne for boligstøtte ændres, så boligstøtten ikke forhøjes i situationer, hvor kontanthjælpen nedsættes.
- Hvis man ikke efterlever et forældrepålæg, kan det fremover betyde, at boligstøtten nedsættes, ved at et barn tages ud i forbindelse med beregningen af boligstøttens størrelse.
Lovforslaget udmøntede aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en fælles ghettostrategi. Loven trådte i kraft den 1. juli 2011.
Afstemning:
Vedtaget
56 stemmer for forslaget (V, DF, KF, LA)
51 stemmer imod forslaget (S, SF, RV, EL, UFG)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget