Den fulde tekst
L 157
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet).
Af socialministeren ().
Fremsat skr 24/2 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 24/2 11 Tillæg A
1.beh 18/3 11 FF
Betænkning 28/4 11 Tillæg B
2.beh 5/5 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 5/5 11 Tillæg H
3.beh 12/5 11 FF
Lovf som vedt 12/5 11 Tillæg C
Lov nr 468 af 18. maj 2011.
Ordførere: (1.beh) Anne-Mette Winther Christiansen (V), René Skau Björnsson (S), Tina Petersen (DF), Özlem Sara Cekic (SF), Vivi Kier (KF), Nadeem Farooq (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) socialministeren.
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven ændrer for det første reglerne om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og for det andet reglerne om støtte til køb af handicapbil.
Kravet om, at barnet skal være forsørget i hjemmet, for at forældrene kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, fraviges i forbindelse med anbragte børns hospitalsbesøg, når det er nødvendigt, at moren eller faren er til stede på hospitalet på grund af barnets nedsatte funktionsevne.
Derudover udvides målgruppen for støtte til køb af handicapbil, så man i større omfang giver adgang til at bevare en bevilget handicapbil eller at få bevilget støtte til køb af en handicapbil, når et barn med nedsat funktionsevne anbringes eller er anbragt uden for hjemmet.
Lovforslaget udmøntede en del af satspuljeaftalen for 2011. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget