Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om skibsfartens betryggelse

Bekendtgørelse nr. 186 af 26. maj 1965 om skibsfartens betryggelse ophæves den 1. marts 2011.

Søfartsstyrelsen, den 24. februar 2011

Per Sønderstrup

/ Søren Østerberg Forup