Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/51

Resumé

En person klagede over artiklen ”Eksperter: Han ER syg i hovedet” på bt.dk.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklen, har hun ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Eksperter: Han ER syg i hovedet” bragt på bt.dk den 27. februar 2011, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at de af avisen anvendte eksperter ikke har kendskab til de faktiske forhold i sagen. De omtalte mennesker dømmes på forhånd og kan ikke tage til genmæle.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklen, har hun ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 28. februar 2011