Den fulde tekst
L 160
Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum. (Ophævelse af specialforbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer, fastsættelse af regler om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemførelse og offentliggørelse af sammenlignende test samt anvendelse af anonym informationsindsamling m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 2/3 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 2/3 11 Tillæg A
1.beh 22/3 11 FF
Betænkning 24/5 11 Tillæg B
2.beh 27/5 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 27/5 11 Tillæg H
Tillægsbet 30/5 11 Tillæg B
3.beh 1/6 11 FF
Lovf som vedt 1/6 11 Tillæg C
Lov nr 621 af 14. juni 2011
Ordførere: (1.beh) Flemming Damgaard Larsen (V), Benny Engelbrecht (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Carina Christensen (KF), Morten Østergaard (RV), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Loven skal sikre, at markedsføringsloven er i overensstemmelse med EU-direktivet om urimelig handelspraksis. Dette sker ved at ophæve forbuddet mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer. Samtidig bliver markedsføringslovens § 9 om salgsfremmende foranstaltninger præciseret, så man sikrer, at forbrugerne får mulighed for at gennemskue tilbud ved brug af salgsfremmende foranstaltninger.
Ved ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren blev de erhvervsdrivendes pligt til at skilte med organiseret rabat, som var foreslået ophævet, bevaret.
Desuden ophæves markedsføringslovens § 16 om oplysningskrav i forbindelse med organiseret rabat.
Endelig ophæves lov om Forbrugerforum. I stedet indsættes en hjemmel til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan teste varer og tjenesteydelser og anvende anonym informationsindsamling.
Afstemning:
Vedtaget
92 stemmer for forslaget (V, S, SF, KF, RV)
20 stemmer imod forslaget (DF, EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget