Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om ændring af lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler1)

(Udvidelse af skalaen for grøn ejerafgift for dieselbiler og nedsættelse af udligningsafgiften for visse køretøjer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 655 af 12. august 1999, foretages følgende ændringer:

  1. § 3, stk. 1, B, affattes således:

»

B. Dieseldrevne personbiler m.v.

 

Afgift pr. halvår, kr. pr. personbil

   

Forbrug

Udligning

       

Kilometer pr. liter mindst

32,1

-

170

Under

32,1

men ikke under

28,1

-

500

Under

28,1

men ikke under

25,0

-

830

Under

25,0

men ikke under

22,5

210

910

Under

22,5

men ikke under

20,5

420

990

Under

20,5

men ikke under

18,8

630

1.070

Under

18,8

men ikke under

17,3

840

1.160

Under

17,3

men ikke under

16,1

1.050

1.250

Under

16,1

men ikke under

15,0

1.260

1.340

Under

15,0

men ikke under

14,1

1.460

1.440

Under

14,1

men ikke under

13,2

1.670

1.520

Under

13,2

men ikke under

12,5

1.880

1.630

Under

12,5

men ikke under

11,9

2.090

1.710

Under

11,9

men ikke under

11,3

2.300

1.790

Under

11,3

men ikke under

10,2

2.710

1.980

Under

10,2

men ikke under

9,4

3.130

2.160

Under

9,4

men ikke under

8,7

3.550

2.330

Under

8,7

men ikke under

8,1

3.960

2.530

Under

8,1

men ikke under

7,5

4.380

2.670

Under

7,5

men ikke under

7,0

4.800

2.850

Under

7,0

men ikke under

6,6

5.210

3.050

Under

6,6

men ikke under

6,2

5.630

3.210

Under

6,2

men ikke under

5,9

6.050

3.380

Under

5,9

men ikke under

5,6

6.470

3.580

Under

5,6

men ikke under

5,4

6.880

3.750

Under

5,4

men ikke under

5,1

7.300

3.990

Under

5,1

   

7.720

4.170 «.

 

§ 2

I lov nr. 325 af 28. maj 1999 om ændring af forskellige energiafgiftslove, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (Forhøjelse af olieafgiften og nedsættelse af afgiftssatserne for dieseldrevne biler m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 9, stk. 13, affattes således:

»Stk. 13. I perioden fra den 1. juni 1999 til den 31. december 2001 opkræves udligningsafgiften efter reglerne i § 3, stk. 1, B, i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler med følgende beløb:

 

Udligningsafgift, kr.

 

1. januar-31.

december 1999

1. januar-31. december 2000

1. januar-31.

december 2001

Kilometer pr. liter mindst

32,1

760

140

140

Under

32,1

men ikke under

28,1

760

440

460

Under

28,1

men ikke under

25,0

760

740

780

Under

25,0

men ikke under

22,5

760

810

860

Under

22,5

men ikke under

20,5

830

880

940

Under

20,5

men ikke under

18,8

890

950

1.010

Under

18,8

men ikke under

17,3

970

1.030

1.100

Under

17,3

men ikke under

16,1

1.040

1.110

1.180

Under

16,1

men ikke under

15,0

1.110

1.190

1.260

Under

15,0

men ikke under

14,1

1.200

1.280

1.360

Under

14,1

men ikke under

13,2

1.270

1.360

1.440

Under

13,2

men ikke under

12,5

1.360

1.450

1.540

Under

12,5

men ikke under

11,9

1.430

1.520

1.620

Under

11,9

men ikke under

11,3

1.490

1.590

1.690

Under

11,3

men ikke under

10,2

1.650

1.760

1.870

Under

10,2

men ikke under

9,4

1.800

1.920

2.040

Under

9,4

men ikke under

8,7

1.940

2.070

2.200

Under

8,7

men ikke under

8,1

2.100

2.240

2.380

Under

8,1

men ikke under

7,5

2.230

2.380

2.520

Under

7,5

men ikke under

7,0

2.370

2.530

2.690

Under

7,0

men ikke under

6,6

2.540

2.710

2.880

Under

6,6

men ikke under

6,2

2.680

2.850

3.030

Under

6,2

men ikke under

5,9

2.810

3.000

3.190

Under

5,9

men ikke under

5,6

2.980

3.180

3.380

Under

5,6

men ikke under

5,4

3.130

3.340

3.540

Under

5,4

men ikke under

5,1

3.320

3.550

3.770

Under

5,1

   

3.470

3.710

3.940«.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. januar 2000 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad

 

Officielle noter

1) Lovforslaget har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 92/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.