Den fulde tekst
L 168
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.).
Af integrationsministeren (Søren Pind (V)).
Fremsat skr 17/3 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 17/3 11 Tillæg A
1.beh 12/4 11 FF
Betænkning 24/5 11 Tillæg B
2.beh 26/5 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 11 Tillæg H
Tillægsbet 31/5 11 Tillæg B
3.beh 1/6 11 FF
Lovf som vedt 1/6 11 Tillæg C
Lov nr 601 af 14. juni 2011
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Henrik Dam Kristensen (S), Martin Henriksen (DF), Astrid Krag (SF), Naser Khader (KF), Marianne Jelved (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL).
Ministre: (1.beh) integrationsministeren (Søren Pind).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder bl.a. en reform af reglerne om ægtefællesammenføring og skærper straffen for at overtræde indrejseforbud.
Reglerne for ægtefællesammenføring bygges op om et pointsystem, hvor ansøger skal opnå et vist antal point for at kunne opnå familiesammenføring uanset sin alder. Hvis ansøger opnår et tilstrækkeligt antal point, vil ægtefællesammenføring kunne ske, også før begge ægtefæller er fyldt 24 år. Det hidtidige tilknytningskrav skærpes, så den herboendes og ansøgers samlede tilknytning til Danmark fremover skal være væsentlig større end deres samlede tilknytning til et andet land.
Desuden forhøjes den herboende ægtefælles økonomiske sikkerhedsstillelse til 100.000 kr. i 2011-niveau som betingelse for ægtefællesammenføring.
Derudover gøres en gentagelse af overtrædelse af indrejseforbud til en skærpende omstændighed, og strafferammen forhøjes fra fængsel i 2 år til fængsel i 3 år.
Afstemning:
Vedtaget
60 stemmer for forslaget (V, DF, KF)
52 stemmer imod forslaget (S, SF, RV, EL, UFG)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget