Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige afgiftslove

(Forhøjelse af dieselafgiften og nedsættelse af udligningsafgiften)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved lov nr. 325 af 28. maj 1999 og senest ved lov nr. 390 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres i nr. 1 og 7 »235 øre/l« til: »258 øre/l« og »233,6 øre/l« til: »256,5 øre/l«, i nr. 3 ændres »225 øre/l« til: »248 øre/l« og »223,7 øre/l« til: »246,5 øre/l«, i nr. 4 ændres »207 øre/l« til: »230 øre/l« og »205,8 øre/l« til: »228,6 øre/l«, i nr. 13 ændres »145 øre/l« til: »161 øre/l«, og i nr. 14 ændres »263 øre/kg« til: »293 øre/kg«.

§ 2

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret bl.a. ved lov nr. 325 af 28. maj 1999 og senest ved lov nr. 390 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 3, ændres »236 øre« til: »262 øre«.

§ 3

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 12. august 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, A-D, affattes således:

»

 

Vægtafgift

kr.

Udligningsafgift

   

Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-vogn

kr.

A. Personmotorkøretøjer, bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.

     

I. Egenvægt indtil 600 kg

Motorcykler.

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

 

480

 

 

 

380

 

 

 

-

Andre personmotorkøretøjer.

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

710

 

 

560

 

 

-

II. Egenvægt 601-800 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

870

 

 

710

 

 

-

III. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

1.180

 

 

920

 

 

-

IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

1.570

 

 

1.140

 

 

-

V. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

2.050

 

 

-

 

 

-

3 måneder

1.030

710

-

VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

2.830

 

 

-

 

 

-

3 måneder

1.420

940

-

VII. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

3 måneder

 

 

80

 

 

52

 

 

19

B. Busser, turistbiler og lign., med højst 2 aksler.

(Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)

     

I. Egenvægt indtil 1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

450

 

 

1.400

 

 

-

II. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

585

 

 

1.470

 

 

-

III. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

810

 

 

1.590

 

 

-

IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

900

 

 

1.590

 

 

-

V. Egenvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.440

 

 

1.590

 

 

-

VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.920

 

 

1.590

 

 

-

VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.440

 

 

1.590

 

 

-

VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.120

 

 

1.590

 

 

-

IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.640

 

 

1.590

 

 

-

X. Egenvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

4.160

 

 

1.590

 

 

-

XI. Egenvægt over 9.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

 

 

50

 

 

18

 

 

-

C. Busser, turistbiler og lign. med flere end 2 aksler.

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

36

13

-

 

 

Udligningsafgift

kr.

D. Hyrevogne og sygetransportbiler.

(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)

I. Egenvægt indtil 800 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

 

 

1.920

II. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.360

III. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.790

IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.060

V. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.430

VI. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

4.200

«

2. § 4, stk. 1, II, affattes således:

»

 

Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for

privat anvendelse

 

Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-

køretøj

kr.

Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-

køretøj

kr.

Motor-

køretøj

kr.

II. Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, samt visse påhængskøretøjer.

         

A. Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.

         

Totalvægt indtil 500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

710

 

 

-

 

 

500

 

 

-

 

 

750

Totalvægt 501-1.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

910

 

 

110

 

 

710

 

 

-

 

 

750

Totalvægt 1.001-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.510

 

 

220

 

 

920

 

 

-

 

 

750

Totalvægt 2.001-2.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.620

 

 

290

 

 

1.110

 

 

-

 

 

4.210

Totalvægt 2.501-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.140

 

 

360

 

 

1.250

 

 

-

 

 

4.210

Totalvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.140

 

 

440

 

 

1.420

 

 

160

 

 

4.210

B. Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt totalvægt.

a) Med højst 2 aksler.

         

Totalvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.052

 

 

552

 

 

1.420

 

 

200

 

 

-

Totalvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.052

 

 

672

 

 

1.420

 

 

250

 

 

-

Totalvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.052

 

 

825

 

 

1.420

 

 

300

 

 

-

Totalvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.052

 

 

988

 

 

1.420

 

 

400

 

 

-

Totalvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.052

 

 

1.161

 

 

1.420

 

 

450

 

 

-

Totalvægt 9.001-10.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.052

 

 

1.344

 

 

1.420

 

 

550

 

 

-

Totalvægt 10.001-11.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.279

 

 

1.537

 

 

1.420

 

 

650

 

 

-

Totalvægt 11.001-12.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.610

 

 

1.740

 

 

1.420

 

 

750

 

 

-

Totalvægt 12.001-13.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.087

 

 

1.953

 

 

1.420

 

 

850

 

 

-

Totalvægt 13.001-14.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.604

 

 

2.176

 

 

1.420

 

 

1.000

 

 

-

Totalvægt 14.001-15.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

4.161

 

 

2.628

 

 

1.420

 

 

1.100

 

 

-

Totalvægt over 15.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

60

 

 

40

 

 

20

 

 

16

 

 

-

b) Med flere end 2 aksler.

Totalvægt indtil 18.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

 

32

 

 

 

20

 

 

 

14

 

 

 

12

 

 

 

-

Totalvægt 18.001-19.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.069

 

 

1.953

 

 

1.420

 

 

1.100

 

 

-

Totalvægt 19.001-20.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.332

 

 

2.156

 

 

1.420

 

 

1.200

 

 

-

Totalvægt over 20.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

36

 

 

24

 

 

15

 

 

13

 

 

-

«.

§ 4

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 655 af 12. august 1999, foretages følgende ændring:

  1. § 3, stk. 1, B, affattes således:

»

B. Dieseldrevne personbiler m.v.

   
 

Afgift pr. halvår, kr. pr. personbil

   

Forbrug

Udligning

Kilometer pr. liter mindst

32,1

-

140

Under

32,1

men ikke under

28,1

-

430

Under

28,1

men ikke under

25,0

-

730

Under

25,0

men ikke under

22,5

210

800

Under

22,5

men ikke under

20,5

420

880

Under

20,5

men ikke under

18,8

630

950

Under

18,8

men ikke under

17,3

840

1.020

Under

17,3

men ikke under

16,1

1.050

1.100

Under

16,1

men ikke under

15,0

1.260

1.180

Under

15,0

men ikke under

14,1

1.460

1.270

Under

14,1

men ikke under

13,2

1.670

1.350

Under

13,2

men ikke under

12,5

1.880

1.430

Under

12,5

men ikke under

11,9

2.090

1.510

Under

11,9

men ikke under

11,3

2.300

1.580

Under

11,3

men ikke under

10,2

2.710

1.750

Under

10,2

men ikke under

9,4

3.130

1.900

Under

9,4

men ikke under

8,7

3.550

2.060

Under

8,7

men ikke under

8,1

3.960

2.230

Under

8,1

men ikke under

7,5

4.380

2.360

Under

7,5

men ikke under

7,0

4.800

2.510

Under

7,0

men ikke under

6,6

5.210

2.690

Under

6,6

men ikke under

6,2

5.630

2.830

Under

6,2

men ikke under

5,9

6.050

2.980

Under

5,9

men ikke under

5,6

6.470

3.160

Under

5,6

men ikke under

5,4

6.880

3.310

Under

5,4

men ikke under

5,1

7.300

3.520

Under

5,1

   

7.720

3.680

«.

§ 5

I lov nr. 325 af 28. maj 1999 om ændring af forskellige energiafgiftslove, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (Forhøjelse af olieafgiften og nedsættelse af afgiftssatserne for dieseldrevne biler m.v.) foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 4, ændres »216 øre/l« til: »239 øre/l« og »214,7 øre/l« til: »237,6 øre/l«.

2. § 9, stk. 11-13, ophæves.

§ 6

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

    Stk. 2. Afgiftsændringerne i §§ 1 og 2 samt i § 9, stk. 4, i lov nr. 325 af 28. maj 1999 som affattet ved denne lovs § 5, nr. 1, finder anvendelse for afgiftspligtige varer, der fra den 1. januar 2000 udleveres til forbrug fra eller forbruges af registrerede oplagshavere, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

    Stk. 3. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden den 1. januar 2000 og afsluttes efter det nævnte tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra den 1. januar 2000 til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.

Stk. 4. §§ 3 og 4 får virkning for det enkelte køretøj fra den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. januar 2000 eller senere, jf. dog stk. 5-7.

    Stk. 5. I perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2001 opkræves udligningsafgiften for motorkøretøjer efter reglerne i § 3, stk. 1, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. med følgende beløb:

 

Udligningsafgift, kr.

 

1. januar 2000-31. december 2000

1. januar 2001-31. december 2001

A. Personmotorkøretøjer, bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.

   

I. Egenvægt indtil 600 kg

Motorcykler.

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

 

310

 

 

 

340

Andre personmotorkøretøjer.

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

460

 

510

II. Egenvægt 601-800 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

580

 

 

640

III. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

760

 

 

840

IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

 

970

 

 

1.060

V. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

3 måneder

 

 

620

 

 

670

VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

3 måneder

 

 

840

 

 

890

VII. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

3 måneder

 

 

47

 

 

49

B. Busser, turistbiler og lign. med højst 2 aksler.

(Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)

 

 

 

 

I. Egenvægt indtil 1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.070

 

 

1.230

II. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.280

III. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.150

 

 

1.370

IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.150

 

 

1.370

V. Egenvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.150

 

 

1.370

VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.150

 

 

1.370

VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.150

 

 

1.370

VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.150

 

 

1.370

IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

1.150

 

1.370

X. Egenvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.150

 

 

1.370

XI. Egenvægt over 9.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

 

 

13

 

 

15

C. Busser, turistbiler og lign. med flere end 2 aksler.

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

 

 

 

9

 

 

 

11

D. Hyrevogne og sygetransportbiler.

(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)

   

I. Egenvægt indtil 800 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.440

 

 

1.680

II. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.780

 

 

2.070

III. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.120

 

 

2.460

IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.320

 

 

2.690

V. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.550

 

 

2.990

VI. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.040

 

 

3.620

    Stk. 6. I perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2001 opkræves udligningsafgiften for motorkøretøjer efter reglerne i § 4, stk. 1, II, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med følgende beløb:

   

Udligningsafgift

   

1. januar 2000-31. december 2000

1. januar 2001-31. december 2001

II.

Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, samt visse påhængskøretøjer.

 

A. Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.

   
 

Totalvægt indtil 500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

340

 

 

420

 

Totalvægt 501-1.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

490

 

 

600

 

Totalvægt 1.001-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

670

 

 

790

 

Totalvægt 2.001-2.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

850

 

 

980

 

Totalvægt 2.501-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

960

 

 

1.110

 

Totalvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

B. Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt totalvægt.

a) Med højst 2 aksler.

   
 

Totalvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

Totalvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

Totalvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

Totalvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

Totalvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

Totalvægt 9.001-10.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

Totalvægt 10.001-11.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

Totalvægt 11.001-12.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

Totalvægt 12.001-13.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

Totalvægt 13.001-14.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

Totalvægt 14.001-15.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

Totalvægt over 15.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

16

 

 

18

 

b) Med flere end 2 aksler.

Totalvægt indtil 18.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

 

11

 

 

 

13

 

Totalvægt 18.001-19.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

Totalvægt 19.001-20.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.100

 

 

1.260

 

Totalvægt over 20.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

12

 

 

14

    Stk. 7. I perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2001 opkræves udligningsafgiften efter reglerne i § 3, stk. 1, B, i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler med følgende beløb:

       

Udligningsafgift, kr.

       

1. januar 2000-31. december 2000

1. januar 2001-31. december 2001

Kilometer pr. liter mindst

32,1

70

100

Under

32,1

men ikke under

28,1

350

390

Under

28,1

men ikke under

25,0

640

690

Under

25

men ikke under

22,5

700

750

Under

22,5

men ikke under

20,5

770

820

Under

20,5

men ikke under

18,8

830

890

Under

18,8

men ikke under

17,3

890

960

Under

17,3

men ikke under

16,1

960

1.030

Under

16,1

men ikke under

15,0

1.030

1.110

Under

15,0

men ikke under

14,1

1.110

1.190

Under

14,1

men ikke under

13,2

1.180

1.260

Under

13,2

men ikke under

12,5

1.250

1.340

Under

12,5

men ikke under

11,9

1.320

1.420

Under

11,9

men ikke under

11,3

1.380

1.480

Under

11,3

men ikke under

10,2

1.530

1.640

Under

10,2

men ikke under

9,4

1.660

1.780

Under

9,4

men ikke under

8,7

1.800

1.930

Under

8,7

men ikke under

8,1

1.950

2.090

Under

8,1

men ikke under

7,5

2.060

2.210

Under

7,5

men ikke under

7,0

2.190

2.350

Under

7,0

men ikke under

6,6

2.350

2.520

Under

6,6

men ikke under

6,2

2.480

2.650

Under

6,2

men ikke under

5,9

2.600

2.790

Under

5,9

men ikke under

5,6

2.760

2.960

Under

5,6

men ikke under

5,4

2.890

3.100

Under

5,4

men ikke under

5,1

3.080

3.300

Under

5,1

   

3.210

3.440

«.

 

 

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad