Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 619 af 9. juni 2010 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Skolestyrelsen« til: »Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen«.

2. § 18 og § 19, stk. 2, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2011.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 17. marts 2011

P.M.V.
Per Hansen
Direktør

/ Trine Frederiksen