Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 54 i lov for Grønland om visse spil

I medfør af § 49 i lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil bestemmes, at lovens § 54 træder i kraft den 31. marts 2011.

Skatteministeriet, den 25. marts 2011

Peter Christensen

/ Lars Henry Nielsen