Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse nr. 1464 af 16. december 2010 om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr ophæves den 1. juli 2011. Bestemmelserne i §§ 1, 3-20, 22, 23 og 26-29 i bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse på ansøgninger om tilsagn om tilskud modtaget før den 1. juli 2011, og på ansøgninger om udbetaling af tilskud, der endnu ikke er modtaget eller ikke er færdigbehandlet den 1. juli 2011.

Energistyrelsen, den 6. april 2011

Ib Larsen

/ Mette Odgaard Mylin

Redaktionel note
  • En henvisning til skrotditoliefyr.dk i bestemmelserne §§ 3, 12, 14-16, 18 og 20 i bekendtgørelsen skal fra den 1. august 2011 betragtes som en henvisning til Energistyrelsen.