Den fulde tekst
L 182
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ændring af racismeparagraffen).
Af Søren Krarup (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF).
Vedrørende: Justitsministeriet.
Fremsat skr 30/3 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 30/3 11 Tillæg A
1.beh 3/5 11 FF
Betænkning 26/5 11 Tillæg B
2.beh 30/5 11 FF
3.beh 1/6 11 FF
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Karen Hækkerup (S), Søren Krarup (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA).
Ministre: (1.beh) justitsministeren.
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Baggrunden for lovforslaget var hensynet til den offentlige debat her i landet, som efter Dansk Folkepartis opfattelse havde lidt under, at det havde været muligt at mistænkeliggøre og retsforfølge dem, hvis synspunkter og tone var faldet deres modstandere for brystet. Tonen skulle derfor ikke være vigtigere end sagen, og straffeloven skulle ikke være af større betydning end en fri og tilbundsgående debat om offentlige anliggender.
Afstemning:
Forkastet
19 stemmer for forslaget (DF, LA)
88 stemmer imod forslaget (V, S, SF, KF, RV, EL, UFG)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget