Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer i 2011 for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre

I medfør af § 51, stk. 1, i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser fastsættes:

Gebyrer

§ 1. For prøver, for udstedelse af genpart af certifikat og for udstedelse af kaldesignal i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten betales til IT- og Telestyrelsen et gebyr med nedenstående beløb:

1) Amatørradioprøve: 493 kr. pr. prøve.

2) Genpart af certifikat: 84 kr. pr. genpart.

3) Udstedelse af kaldesignal: 345 kr.

§ 2. For radioprøver til opnåelse af SRC-certifikat (Short Range Certificate) til betjening af maritime VHF-radioanlæg, for udstedelse af genpart af certifikat og for udstedelse af kaldesignal eller identifikationsnummer i maritime radiotjenester betales til Søfartsstyrelsen et gebyr med nedenstående beløb:

1) SRC-certifikat: 517 kr. pr. prøve.

2) Genpart af certifikat: 84 kr. pr. genpart.

3) Udstedelse af kaldesignal eller identifikationsnummer: 739 kr.

§ 3. For udstedelse af kaldesignal eller identifikationsnummer til brugere af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i dansk indregistrerede luftfartøjer eller på jordstationer betales til Trafikstyrelsen et gebyr med følgende beløb: 345 kr.

Stk. 2. For udstedelse af identifikationsnummer til brugere af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i ultralette flyvemaskiner betales til Dansk Ultralet Flyverunion et gebyr med følgende beløb: 345 kr.

Stk. 3. For udstedelse af identifikationsnummer til brugere af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i dragefly (hangglidere), herunder motoriserede dragefly, og glideskærme (paraglidere) betales til Dansk Hanggliding & Paragliding Union et gebyr med følgende beløb: 345 kr.

Stk. 4. Udebliver betaling af gebyrer efter stk. 1-3 efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan opkræves et ekspeditionsgebyr for hver erindringsskrivelse med følgende beløb: 100 kr.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1573 af 10. december 2010 om depositum ved fremlysning af radiofrekvenser og om IT- og Telestyrelsens gebyrer i 2011 ophæves.

IT- og Telestyrensen, den 3. maj 2011

Jørgen Abild Andersen

/ Søren Johansen