Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark

I medfør af § 2, stk. 6, jf. stk. 5, jf. stk. 1, nr. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1270 af 16. november 2010 om sikring af kulturværdier i Danmark, fastsættes:

§ 1. Værdigrænsen for kulturgenstande i § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om sikring af kulturværdier i Danmark reguleres, jf. lovens § 2, stk. 5, efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks til følgende beløb med virkning pr. 1. januar 2011: 153.000 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. maj 2011.

Kulturministeriet, den 30. april 2011

Per Stig Møller

/ Katrine Tarp