Den fulde tekst
L 191
Forslag til lov om næring.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 13/4 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 13/4 11 Tillæg A
1.beh 5/5 11 FF
Betænkning 24/5 11 Tillæg B
2.beh 27/5 11 FF
3.beh 1/6 11 FF
Lovf som vedt 1/6 11 Tillæg C
Lov nr 595 af 14. juni 2011
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Yildiz Akdogan (S), Colette L. Brix (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Carina Christensen (KF), Morten Østergaard (RV).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at skabe mulighed for at udvikle nye, innovative forretningskoncepter, så bl.a. iværksættere får bedre mulighed for at afsætte deres varer.
Loven ophæver kravet om, at salg som udgangspunkt skal foregå fra fast forretningssted.
For at sikre forbrugerbeskyttelsen skal den handlende altid skilte tydeligt med både virksomhedens cvr-nummer og indehaverens navn og adresse og på forlangende udlevere disse oplysninger til kunden.
Lovforslaget var et led i udmøntningen af aftalen om konkurrencepakken fra den 11. april 2011 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.
Afstemning:
Vedtaget
58 stemmer for forslaget (V, DF, KF)
2 stemmer imod forslaget (EL)
49 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF, RV)