Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af tillægsaftale af 1. december 1999 til Overenskomst af 23. september 1996 og protokol af 6. oktober 1997 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

 

Den mellem de nordiske lande den 26. september 1996 indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 92 af 25. juni 1997, og den dertil knyttede protokol af 6. oktober 1997, jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 3 af 2. februar 1998, er - med hjemmel i overenskomstens artikel 30, stykke 1 - ved noteveksling mellem disse lande, afsluttet ved en note af 1. december 1999 fra Finland, udvidet til at omfatte landskabet Åland også for så vidt angår den finske kommunalskat.

    Den finske kommunalskat var undtaget fra overenskomstens anvendelsesområde ifølge overenskomstens artikel 3, stykke 1, litra a).

    Udvidelsen har virkning fra samme dato som dobbeltbeskatningsoverenskomsten og protokollen, dvs. fra den 1. januar 1998.

Skatteministeriet, den 24. januar 2000

Ole Stavad