Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af søloven og delvis ikrafttræden af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

I medfør af § 2 i lov nr. 599 af 24. juni 2005 om ændring af søloven og i medfør af § 10, 2. pkt., i lov nr. 1563 af 20. december 2006 om Bruxelles I-forordningen m.v. fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 5, i lov nr. 599 af 24. juni 2005 om ændring af søloven træder i kraft den 30. april 2011.

§ 2. § 13, nr. 1, i lov nr. 1563 af 20. december 2006 om Bruxelles I-forordningen m.v. træder i kraft den 30. april 2011.

Søfartsstyrelsen, den 27. april 2011

Anne Skov Strüver

/ Henriette Ingvardsen