Den fulde tekst
L 194
Forslag til lov om ændring af
aktieavancebeskatningsloven,
kursgevinstloven, ligningsloven og
selskabsskatteloven. (Skattefritagelse for
gevinst og udbytte af iværksætteraktier m.v.).
Af skatteministeren (Peter Christensen (V)).
Fremsat skr 27/4 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 27/4 11 Tillæg A
1.beh 3/5 11 FF
Betænkning 18/5 11 Tillæg B
2.beh 24/5 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 24/5 11 Tillæg H
3.beh 27/5 11 FF
Lovf som vedt 27/5 11 Tillæg C
Lov nr 624 af 14. juni 2011
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Peter Christensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører en særlig skatteordning, som kan fritage selskabers unoterede iværksætteraktier for beskatning. Investorerne kan opnå skattefritagelse af afkastet (avancer og udbytter) af unoterede iværksætteraktier i små og mellemstore virksomheder, der har været ejet i 3 år eller mere.
Formålet med loven er at gøre det lettere for små og mellemstore iværksættervirksomheder i Danmark at skaffe risikovillig kapital ved at give skattefordele til investorerne.
Loven udmønter en del af aftalen af 8. november 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011.
Afstemning:
Vedtaget
65 stemmer for forslaget (V, DF, KF, RV, LA)
2 stemmer imod forslaget (EL)
41 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF)