Den fulde tekst
L 197
Forslag til lov om behandling af personoplysninger skal muliggøre driften af den statslige varslingstjeneste for internettrusler m.v., hvor pakke- og trafikdata overvåges for at imødegå internettrusler.
Af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen ()).
Fremsat skr 27/4 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 27/4 11 Tillæg A
1.beh 6/5 11 FF
Betænkning 26/5 11 Tillæg B
2.beh 30/5 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 11 Tillæg H
3.beh 1/6 11 FF
Lovf som vedt 1/6 11 Tillæg C
Lov nr 596 af 14. juni 2011
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Yildiz Akdogan (S), Mikkel Dencker (DF), Hanne Agersnap (udpeget af SF) (SF), Daniel Rugholm (KF), Morten Østergaard (RV).
Ministre: (1.beh) videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi(UVT).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven tilvejebringer særskilt lovhjemmel for behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste, der vedrører overvågningen af pakke- og trafikdata med henblik på at imødegå internettrusler.
Afstemning:
Vedtaget
111 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget