Den fulde tekst
L 202
Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændingeloven. (Fingeraftryk i pas m.v.).
Af justitsministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 29/4 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 29/4 11 Tillæg A
1.beh 5/5 11 FF
Betænkning 26/5 11 Tillæg B
2.beh 30/5 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 11 Tillæg H
3.beh 1/6 11 FF
Lovf som vedt 1/6 11 Tillæg C
Lov nr 613 af 14. juni 2011
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Maja Panduro (S), Pia Adelsteen (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Charlotte Dyremose (KF), Lone Dybkjær (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gør det muligt at finansiere udgifterne til at etablere et system til at optage fingeraftryk i pas med et gebyr. Gebyret for at optage fingeraftryk, i forbindelse med at der bliver udstedt pas, vil være på 27 kr.
Baggrunden for lovforslaget var, at Rådets forordning nr. 2252/2004 fra den 13. december 2004 indebærer, at danske pas skal indeholde biometriske kendetegn i form af et digitalt billede af henholdsvis pasindehaverens ansigt og fingeraftryk.
I 2006 blev pasudstedelsesproceduren ændret, sådan at danske pas nu indeholder et digitalt billede af pasindehaverens ansigt. Kravet om at optage et digitalt billede af pasindehaverens fingeraftryk var endnu ikke opfyldt.
Afstemning:
Vedtaget
113 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, LA, UFG)
2 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget