Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier, målemetoder, mærkning, varebetegnelser m.v. for tobaksvarer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 172 af 28. februar 2011 foretages følgende ændring:

1. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 2011.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 2. maj 2011

Bertel Haarder

/ Steen Hartvig Hansen


Bilag 1

»Bilag 2

AI3815_8_1.jpg Size: (159 X 90)

AI3815_8_2.jpg Size: (239 X 68)

AI3815_8_3.jpg Size: (337 X 67)

AI3815_8_4.jpg Size: (273 X 67)

AI3815_8_5.jpg Size: (356 X 72)

AI3815_8_6.jpg Size: (356 X 68)

AI3815_8_7.jpg Size: (310 X 68)

AI3815_8_8.jpg Size: (204 X 66)

AI3815_8_9.jpg Size: (330 X 71)

AI3815_8_10.jpg Size: (369 X 62)

AI3815_8_11.jpg Size: (358 X 63)

AI3815_8_12.jpg Size: (319 X 70)

AI3815_8_13.jpg Size: (316 X 70)

AI3815_8_14.jpg Size: (367 X 72)

AI3815_8_15.jpg Size: (248 X 75)

«