Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ændring i styrelsesregler for en række universiteter som følge af sammenlægning med andre forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse nr. 1463 af 13. december 2006 om ændring i styrelsesregler for en række universiteter som følge af sammenlægning med andre forskningsinstitutioner ophæves den 1. juni 2011.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 16. maj 2011

Charlotte Sahl-Madsen

/ Anders Jørgensen