Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om registrering af køretøjer samt bestemmelser i visse andre love

I medfør af § 26, stk. 1, i lov nr. 309 af 19. april 2006 om registrering af køretøjer, § 5, stk. 1, i lov nr. 106 af 7. februar 2007 om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love, § 8, stk. 2, i lov nr. 1338 af 19. december 2008 om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love og § 4, stk. 2, i lov nr. 545 af 26. maj 2010 om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven bestemmes:

§ 1. Lov nr. 309 af 19. april 2006 om registrering af køretøjer træder i kraft den 5. juni 2011.

§ 2. § 3 i lov nr. 106 af 7. februar 2007 om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love træder i kraft den 5. juni 2011.

§ 3. § 1, § 2, nr. 2, 4-6, 8, 10, 12, 14-17 og 19, § 3, nr. 3-5 og 8-11, § 4, nr. 1, 2, 4, 6, 16, 18 og 21, § 5, nr. 3 og 7, og § 6, nr. 3, 5, 7, 13-16, 18 og 19, i lov nr. 1338 af 19. december 2008 om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love træder i kraft den 5. juni 2011.

§ 4. § 1, nr. 1 og 2, og § 2 i lov nr. 545 af 26. maj 2010 om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven træder i kraft den 5. juni 2011.

Skatteministeriet, den 25. maj 2011

Peter Christensen

/ Lene Skov Henningsen